Skip to main content

Svenskar har hög tillit till sina medmänniskor

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 12:56 CET

Två av tre personer i Sverige litar på andra människor. Detta är ett av de första resultaten från en unik enkätstudie om mellanmänsklig tillit på lokal nivå som skickats till 13 200 personer i 33 kommuner runtom i Sverige och som utförts av forskare vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

Denna siffra stämmer väl överens med tidigare forskning om de nordiska länderna och mycket tyder på att denna nivå är ganska konstant. Studien visar att så gott som alla litar på sin familj och över 70% av befolkningen litar på sina grannar. Däremot litar enbart runt 40% av de som bor i Sverige på personer med en annan religion eller annan nationalitet än den egna. Men skillnaderna mellan de 33 kommuner som ingått i studien är stora: medan 8 av 10 litar på andra människor i Sorsele så uppger enbart drygt hälften i Malmö att de känner tillit till andra.

Nu vill forskarna jämföra kommunerna och vilken roll kommunen man bor i spelar för skillnader i tillit. Det fortsatta arbetet kommer framför allt att handla om att hitta olika förklaringar till att tilliten skiljer sig åt mellan olika grupper av människor och orter. Tidigare forskning har förklarat skillnader i tillit mellan olika orter med faktorer som t.ex. boendesegregering, etnisk mångfald, socioekonomiska skillnader och brottslighet.

Studien har även försökt att fånga in graden av förtroende som människor har för olika aktörer i kommunen. Så visar det sig att exempelvis drygt 60% har stort förtroende för sjukvården, medan enbart 15% säger sig hysa förtroende för arbetsförmedlingen i sin kommun. En av fem säger dessutom att de har känt sig kränkta av företrädare för myndigheter under det senaste året.

Studien är en del i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Följande kommuner ingår i studien:
Tjörn, Berg, Kil, Hammarö, Storuman, Övertorneå, Hofors, Gällivare, Vadstena, Grästorp, Norrtälje, Smedjebacken, Sorsele, Åsele, Ljusnarsberg, Malung, Nybro, Laxå, Olofström, Partille, Lessebo, Lysekil, Ronneby, Umeå, Hässleholm, Skara, Sundbyberg, Kävlinge, Motala, Växjö, Katrineholm, Halmstad och Malmö

För vidare kontakt och frågor kring enkätundersökningen/studien vänligen kontakta
Julia Grosse, doktorand vid Enheten för forskning om det civila samhället
E-post: julia.grosse@esh.se
Tel: 08- 555 051 20, mobil: 070-4495634

Ersta Sköndal högskola är en profilerad högskola med utbildningar med etisk profil

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, vård i livets slutskede, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.

www.esh.se