Skip to main content

Svenskarnas engagemang är större än någonsin

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 08:52 CET

Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola har på uppdrag av regeringen genomfört en befolkningsstudie av det ideella och informella engagemanget under de senaste åren.

Den 9 december på Ersta Sköndal högskola överlämnade professor Lars Svedberg befolkningsstudien ”Svenskarnas engagemang är större än någonsin”. Det skedde i samband att folkrörelseminister Nyamko Sabuni presenterade propositionen “En politik för det civila samhället” som är den första i sitt slag i Sverige.


Några resultat ur studien
• I Sverige utför 48 procent av befolkningen frivilliga insatser. Det är bland de högsta i världen.

• Tiden man lägger ned har ökat till 4 timmar per vecka, vilket motsvarar ca 400 000  årsarbetskrafter.

• Det är fortfarande mer män som utför frivilliga insatser 54 procent och 43 procent kvinnor.  De mest aktiva är de mellan 16-18 år och de mellan 30-44 år.

• Andelen som aldrig varit engagerade i ideellt arbete utgör 25 procent. Dessa karakteriserats av att de har lägre utbildning och framförallt lägre inkomst.

• Den typ av insatser som framförallt ökar är direkta sociala insatser t.ex. nattvandring, soppkök, engagemang för hemlösa och andra som lever i utanförskap.

• Som tidigare är frivilliga insatser inom idrotten störst. Var fjärde vuxen person gör insatser inom idrotts- eller frilufts-organisationerna.


Mer information
Professor Lars Svedberg
lars.svedberg@esh.se
Enheten för forskning om det civila samhället  
08-555 051 37

Teol.dr Johan von Essen  
johan.vonessen@esh.se
Enheten för forskning om det civila samhället  
08-555 051 44

 

Ersta Sköndal högskola är en profilerad högskola med utbildningar med etisk profil

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, vård i livets slutskede, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.

www.esh.se