Skip to main content

Välkommen till invigning av Palliativt forskningscentrum!

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2012 14:40 CET

Torsdagen den 29 november invigs Palliativt forskningscentrum. Centrumet bedriver forskning om vård i livets slutskede och är ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus.

I dagens sjukvård är tillgången till personcentrerad palliativ vård för patienter i alla åldrar och deras familjer ojämlik, både geografiskt men också beroende på bland annat diagnos och ålder. Ursprungligen var palliativ vård avsedd och anpassad för personer med cancersjukdom och gavs främst på specialiserade palliativa vårdenheter. Kompetens och metoder för palliativ vård behöver utvecklas inom flera olika vårdformer för att också tillgodose behovet av vård hos grupper av patienter med mera komplexa vårdbehov, som till exempel långvariga kroniska tillstånd där livsvillkoren begränsats.

Palliativt forskningscentrum (PFC) är specialiserat på frågor i samband med livsbegränsande sjukdom, döende och sorg. Forskningen bygger vidare på den starka utveckling som skett under föregående femårsperiod om hur patientens värdighet kan främjas i dödens närhet, och i situationer av tilltagande beroende inom olika vårdplatser. Forskningen kommer även fortsatt att utveckla former för att främja svårt sjuka personers, och deras närståendes, värdighet, hälsa och identitet i människans olika åldrar. Äldre personers situation är fortsatt ett fokus medan barns situation är ett nytt område som kommer att utvecklas. Närheten till hospicekliniken med exempelvis nordens enda barnhospice ger särskilda möjligheter.

Bättre vård är syftet med all forskning inom vård och medicin, tyvärr är steget till patienten ofta långt. Vi eftersträvar högkvalitativ, patientnära forskning som så snabbt som möjligt kan komma patienter, anhöriga och vård och omsorg till godo, säger Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni.

Palliativt forskningscentrum finansieras till stora delar av en större donation från Familjen Erling-Persons Stiftelse och bedrivs inledningsvis som ett projekt som löper på tre år. Invigningen äger rum den 29 november med nationella äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm som inbjuden invigningstalare. Vidare deltar initiativtagaren professor Britt-Marie Ternestedt samt från centrumets uppdragsgivare Jan-Håkan Hansson rektor Ersta Sköndal högskola och Jan Åke Zetterström sjukhuschef vid Ersta sjukhus.

Varmt välkommen!
Joakim Öhlén, Centrumchef, professor i palliativ vård

Adress: Palliativt forskningscentrum, Folkungagatan 121, Stockholm
För mer information: www.esh.se/pfc
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.

Bifogade filer

PDF-dokument