Skip to main content

”Värde, vinst och vård” är temat för årets Hamiltonseminarium på Ersta Sköndal högskola

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2013 13:44 CEST

Ersta Sköndal högskola tar upp frågan om vinst i vården under en seminariedag 20 september 2013. Medverkar gör bl.a. Karl-Petter Thorwaldsson, Åsa Moberg och chefer inom vård och omsorg.

Årets Hamiltonseminarium har temat Värde, vinst och vård. Här är ett urval av de frågor som kommer tas upp under dagen:

• Ska privata företag kunna tjäna pengar och göra vinster på vård- och omsorgsverksamhet?
• Vilka etiska perspektiv är relevanta för frågan?
• Äventyras vårdens och omsorgens inneboende etiska värden?

Möt forskare och debattörer i en av de mest aktuella samhällsfrågorna idag!

Under dagen lanserar Ersta Sköndal högskola också antologin Barn, utsatthet och heder (red. Gunilla Silfverberg) där författarna Susanna Alakoski, Matilda Eriksson, Devin Rexvid, Anna Rinder von Beckerath, Johanna Schiratzki, Astrid Schlytter och Elin Wernquist Roberts skriver om barn och jämlikhet. Boken visar hur hedersrelaterade normer och värderingar kan påverka barns och ungdomars möjligheter i detta avseende.

Hamiltonseminariet äger rum den 20 september 2013 på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 i Stockholm. Seminariet är fulltecknat för deltagare men journalister som vill bevaka dagen kan kontakta ann-margret.bergman@esh.se.

Mer information om det årliga Hamiltonseminariet
Vårdetik har alltid varit ett starkt signum för Ersta Sköndal högskola. Sedan slutet av 1980-talet har forskning byggts upp och utvecklats. Genom ett generöst bidrag från Margareta Hamilton har flera principiellt intressanta projekt kunnat utvecklas. Forskningen och utbildningsinslagen i framför allt sjuksköterskeutbildningen har fördjupats och fått en stark profil på vår högskola. I ett årligen återkommande Hamiltonseminarium inbjuder vi till en diskussion om angelägna vårdetiska frågeställningar.

Läs även på www.esh.se/hamilton. 


Program

9.30 Välkommen
Per Nilsson, rektor Ersta Sköndal högskola

Introduktion
Moderator Gunilla Silfverberg, professor Ersta Sköndal högskola

9.45 Mer välfärd med vinst?
Åsa Moberg, författare

10.15 Vinster i välfärden?
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Landsorganisationen i Sverige

Diskussion

11.00 Fruktpaus

11.30 Vård- och omsorgsmarknadens etik
Tomas Brytting, docent Ersta Sköndal högskola

12.00 Lunch

13.00 Effektivitet, kvalitet, mångfald, valfrihet och vinst
Erik Blennberger, professor Ersta Sköndal högskola

13.40 Paneldiskussion
Medverkande:
Kristina Bardh, ordförande för Kosmo
Per Granath, vd för Humana AB
Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni
Ulf Thörnevik, vd för Blomsterfonden
Martin Ärnlöv, vd/direktor för Bräcke Diakoni

14.15 Avslutning, kaffe och te


----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.