Skip to main content

Taggar

kommun & politik

näringsliv & arbete

vatten & avlopp

utbildning & barnomsorg

kultur & fritid

idrott & föreningsliv

bygga bo & miljö

Eslöv

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • ancen-wfchgzarumlogfttde.bpsilwclrfnedye-ejhngikstniqlmtm
 • 0413-621 38

 • Ekonomichef
 • tocxmafms.ygniytlsnksobbn@khesidlojiv.hwseyb
 • 0413-620 12
 • 070-591 77 65

 • Chef juridik
 • ancdetgptemr.pioerolsseponfi.kujlkii@emfslfuovri.svbecz
 • 0413-621 31

 • HR-chef
 • anwynaeu.nqpordwdengn@zbespflojuv.casexo
 • 0413-629 31

 • Chef tillväxtavdelningen
 • asria.ozsiwrmojbnsnwsoxpn2ez@elkslhgovsc.senejv
 • 0733-26 97 61

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Marzrihke.heCalmrlmnbettrgyb@ecbsllgover.scpeuu
 • 0413-622 58
 • 076-607 27 57

 • Kommundirektör
 • evppa.ishalvlloxbemmrggz@eeqsljeovaa.semezh
 • 0413-625 15

 • Näringslivschef
 • laybrskv.pnberchsswsonnw2@mfesyhlovrv.bwsebh
 • 0413-622 50
 • 072-188 54 94

 • Förvaltningschef Barn och Utbilding
 • keqyrsaltiznn.zlmekhleyfn-hjgyymlllzenpmsthpenuj@ecvslxeovru.shbeds
 • 0413-623 91
Förvaltningen Barn och Utbildning ansvarar för verksamheterna; förskola, grundskola, socialtjänst (fritidsverksamhet, individ- och... Visa mer

 • Förvaltningschef Kultur och Fritid
 • stesefrmankg.pmjerxxssfmonuo2@zcesqfloznv.uysefu
 • 0413-620 82
Förvaltningen Kultur och Fritid ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet, föreningsverksamhet och lokaler.

 • Förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad
 • dakevebz.bxnordog@qneskklohuv.zbsevj
 • 070-391 24 15
Förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, gatu- park- och trafikfrågor samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen.

 • Tf förvaltningschef Serviceförvaltningen
 • kearrsaqtionn.pmwucslfruf@gsesytlobbv.fasezs
 • 0413-629 21
Serviceförvaltningens uppdrag är att sälja sina tjänster till övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. Förvaltningen ska vara självfinansierad.

 • Förvaltningschef Vård och Omsorg
 • joskseoxf.xdjobthamonsarsovnn@idesrvloiyv.exsegj
 • 0413-627 48
Förvaltningen Vård och Omsorg bedriver en bred verksamhet och är uppdelad i olika verksamhetsområden. De olika områdena innefattar... Visa mer