Skip to main content

Vi har lediga platser kvar till grundläggande IPT A 4,5,18,19 mars.

Nyhet   •   Feb 11, 2016 08:21 CET

Öresundsregionen och Malmö är en innovativ och kreativ miljö att vistas i. Här har vi valt att lägga fyra utbildningsdagar (30 timmar) i Interpersonell Psykoterapi våren 2016. LEDIGA PLATSER KVAR.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med psykoterapeutisk behandling och är intresserad av en metod som underlättar ditt och klientens arbete mot bättre hälsa och går att söka ackreditering för att arbeta med IPT inom ramen för LOV och Rehabiliterings-garantin.


Utbildningsdagar är 4,5,18,19 mars 2016.


IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserd korttidsterapi med starkt evidensstöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, par, gruppbehanling etc. IPT är, bredvid KBT, den psykoterapeutiska behandling som erbjuds inom ramen för rehabiliteringsgarantin (SKL) och har i och med Socialstyrelsens nationella riktlinjer kring depression och ångestsyndrom 2010, fått stor uppmärksamhet. Efterfrågan på IPT-kompetens är på flertalet ställen i Sverige större än tillgången.

I IPT kopplas det aktuella måendet till pågående interpersonella problem i patientens liv. Efter initialfas väljer man det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik . Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hans eller hennes liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen.

Kursmål:

Att ge grundläggande kunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A).

 • Teoretisk grund/ Medicinsk modell,
 • Hur man arbetar med inledningsfas, mellanfasen och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollövergång, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och Interpersonell brist/Interpersonell sårbarhet.
 • Tekniker inom IPT
 • Kursen kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, diskussioner och videovisning.

  Nivå A innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler, att man förvärvat en teoretisk kunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot nivå B, vilket är den nivå som innebär att man, efter 2 handledda ärenden, kan ansöka om att bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer information kring svenska och internationella ackrediteringskrav se www.interpersonellpsykoterapi.se

  Förkunskapskrav:

  Minst grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt minimum 2 års kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning.

  Kurslitteratur:

  Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2007) Clinician's Quick Guide to Interpersonal Psychotherapy

  Markowitz J., Weismann M.(2012) Casebook of interpersonal psychotherapy

  (referenslitteratur och artiklar tillkommer)

  Kursledare:

  Malin Bäck, IPT-terapeut och IPT-handledare, har gått sina IPT-utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London, isIPT-institute Iowa. Malin är styrelseledamot i den svenska föreningen IPTs (www.interpersonellpsykoterapi.se) och delansvarig för nätverket www.relationellarummet.com Utöver handledning/utbildningsuppdrag i MB Relatéra AB´s regi arbetar Malin inom öppenvårdspsykiatrin i Värnamo. Malin är även involverad i flera forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi, Relationell korttidsterapi och PFPP.  Kursarrangör är Utbildning & Handledning Syd i Familjeterapeuterna Syd AB.


  Kostnad:

  9.600:- exkl moms (12.000:- inkl. moms) Inkl. för – och eftermiddags kaffe under kursdagarna. Kostnad för resa och boende tillkommer. Anmälan är bindande. Ni är garanterade en kursplats när kursavgiften är betald. Betalning sker till Familjeterapeuterna Syd AB:s bankgiro: 142-4928. Skriv i meddelanderutan: IPT/2016, kursdeltagares namn, adress, mailadress och telefonnummer. Halva kursavgiften återbetalas fram till 31/1 2016 mot uppvisande av giltigt läkarintyg för egen sjukdom som hindrar kursdeltagaren att deltaga i kursen. Fr.o.m 1/2 2016 återbetalas ingen del av kursavgiften. Om kursen ställs in av arrangören ex. pga sjukdom eller för få antal deltagare återbetalas hela kursavgiften.

  Sista anmälningsdag är 15 januari 2016. Anmälan och inbetald kursavgift före 15 december 2015 ger 1.000:- exkl moms i rabatt.

  Resa:

  Deltagarna bokar själva boende och resa till Malmö. Närmsta flygplats är Kastrup, Köpenhamn och Sturup, Malmö Airway. Hyrbil, taxi och busstransfer samt Öresundståg finns som transfer till Malmö centralstation som ligger fem minuters gångväg ifrån utbildningslokalen. Flera parkeringshus är tillgängliga för Er som kommer med bil.

  Konferenslokal:

  Kursen kommer att äga rum på Själbodgatans psykoterapimottagning; Själbodgatan 4b; 211 35 Malmö. Det ligger ca 5 minuters gångavstånd från Malmö Centralstation och invid St. Petri kyrka samt Stortorget.

  Boende:

  Det finns flera hotel i centrala delarna av Malmö. Familjeterapeuterna Syd AB har förmånliga avtal med några av dem. Om Ni vill boka hotel via oss så ring expeditionen på 040-782 11 eller maila info@familjeterapeuterna.com. Linda Wahlberg hjälper Er.

  Vid frågor angående kursarrangemanget kontakta:

  Johan Hagström, Familjeterapeuterna Syd AB Tel.040-782 11, 0768-465278 eller johan@familjeterapeuterna.com

  Minette Malmstein, Familjeterapeuterna Syd AB Tel 040-782 11, 0707-322664, minette@familjeterapeuterna.com

  Vid bokning av hotel kontakta:

  Linda Wahlberg, Familjeterapeuterna Syd AB Tel. 040/782 11 (fredagar) eller info@familjeterapeuterna.com.

  Vid frågor angående kursinnehållet kontakta:

  Malin Bäck, Relate´ra, Tel. 070-5490329 eller relatera@me.com

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy