Skip to main content

Alla aktiebolag ska ha revision

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2017 09:31 CET

Dan Brännström generalsekreterare FAR Foto: Kristofer Hedlund

Riksrevisionens rapport ”Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag” stärker revisionens roll. Rapporten visar tydligt på revisionens nytta i näringsliv och samhälle.

- Äntligen har det gjorts en utvärdering av reformen. Rapporten ger en bra grund för fortsatt dialog om revisionens betydelse i näringsliv och samhälle, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Rapporten visar att det gick sämre för de bolag som valde bort revision. Detta förklaras bland annat av att revisorn inte längre följer verksamheten och lämnar goda råd. Vidare har kvaliteten på årsredovisningar sjunkit samtidigt som arbetet mot ekonomisk brottslighet försvårats.

- Det är oerhört intressant att rapporten lyfter revisorns betydelse för företagens tillväxt i form av omsättning och antal anställda, något som i sin tur har effekt på skatteintäkterna, säger Dan Brännström.

Ett syfte med avskaffandet av revisionsplikten 2010 var regelförenklingar och inbesparingar av kostnader för företag. Ett annat skäl var att stärka bolagens konkurrenskraft och att bidra till fler företag som växer och anställer fler.

- Det står klart att syftet med reformen inte har uppnåtts och att de negativa konsekvenserna överstiger de positiva. Jag delar uppfattningen att det ska vara revision i alla aktiebolag. Slutsatserna i rapporten gäller sannolikt även andra associationsformer, exempelvis stiftelser och bostadsrättsföreningar fortsätter Dan Brännström.

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR bidrar till branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FAR:s uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

  • Utveckling av god yrkessed
  • Kompetensutveckling
  • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FAR:s helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.