Skip to main content

Andelen kvinnliga delägare ökar i revisionsbyråerna

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 13:15 CET

Det senaste året har andelen kvinnliga delägare ökat med 11 procent i Sveriges största revisionsbyråer. Om ökningstakten står sig ligger det jämställda delägarskapet i revisionsbyråerna mindre än tio år bort. Branschen visar att det går att förändra genom att driva ett proaktivt förändringsarbete.

– Det är positivt att vi nu ser ett tydligt trendbrott. Andelen kvinnliga delägare är fortfarande för låg, men plötsligt finns en jämställd bransch inom räckhåll, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

– Ambitionen måste vara att uppnå jämställdhet snabbare än inom tio år. Det är viktigt för attraktionskraften, och jag tror att branschen klarar det tack vare det medvetna strategiska arbetet på byråerna, säger Dan Brännström.

2016 ser ut att vara ett genombrottsår. Ökningstakten har fördubblats och allting tyder på att den håller i sig, eftersom trenden är stigande. Slutsatserna kommer från tidningen Balans årliga undersökning. Den bygger på en enkät som sedan 2005 besvarats av HR-ansvariga på de sju största byråerna. Förutom ökningen av andelen kvinnliga delägare visar enkäten att inom kategorin övriga chefer råder det redan jämställdhet, den genomsnittliga andelen kvinnliga chefer är idag 45 procent.

Fakta om undersökningen:Omfattning: De sju största revisionsbyråerna PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, Mazars och BDO. Andel kvinnliga delägare 2016: 14-24 procent, 21 procent i genomsnitt. Första mätningen gjordes 2005, sedan dess har mätningar gjorts varje år sedan 2010.

www.tidningenbalans.se finns statistik, tidigare års siffror och annat bakgrundsmaterial kopplat till Balans jämställdhetsundersökning. Materialet på webben kommer att uppdateras fram till och med 8 mars.

Tidningen Balans ges ut av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare

För mer information vänligen kontakta:
Dan Brännström, generalsekreterare
tel. 08 506 112 15, mob. 070 311 18 15
Lena Henriksson, kommunikationschef
tel. 08 506 112 34, mob. 076 789 08 09

Publicerad: 2016-02-25
Senast uppdaterad: 2016-02-25 

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar branschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

  • Utveckling av god yrkessed
  • Kompetensutveckling
  • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.

Bifogade filer

Word-dokument