Skip to main content

Det måste vara ordning och reda i redovisningen

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 14:06 CET

- Välfärdsföretagen kommer att tvingas redovisa låga vinster och ibland till och med förlust. Det leder i slutänden till att företagen tynar bort. Detta går stick i stäv med ambitionen att höja kvaliteten inom välfärdssektorn, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

FAR har avgränsat sitt remissvar till förslagets konsekvenser för välfärdsföretagens ekonomi och redovisning. I svaret lyfts några områden som behöver förtydligas. Det gäller bland annat redovisningen av ”övervinster” där utredningen inte ger besked. Det finns även oklarheter om hur förslaget påverkar beskattningen av verksamheten. FAR menar också att det är orimligt att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott begränsas till tre år. Läs även i FAR:s remissvar om förvirringen kring beräkningen av operativt kapital.

- Om välfärdsutredningens ofullständiga förslag genomförs hotas rättssäkerheten för både företagen och deras revisorer. Revisorns roll blir faktiskt omöjlig, säger Dan Brännström.

FAR har idag 24 februari 2017 lämnat sitt remissvar på utredningen Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Dan Brännström, generalsekreterare dan.brannstrom@far.se mobil: 070-311 18 15
Lena Henriksson, kommunikationschef lena.henriksson@far.se mobil: 076-789 08 09

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar branschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

  • Utveckling av god yrkessed
  • Kompetensutveckling
  • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.