Skip to main content

Ekobrottsmyndigheten blandar ihop yrkesrollerna

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2016 09:29 CEST

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har granskat effekterna av den slopade revisionsplikten. EBM drar i sin rapport slutsatsen att aktiebolag utan revisor används som brottsverktyg i samband med ekonomisk brottslighet.

- Från FARs sida delar vi oron för att små aktiebolag utnyttjas för kriminella syften. Det är tragiskt att företagsformen aktiebolag nu tappar i förtroende. Därför måste alla goda krafter medverka till att vi kan behålla tilliten och effektiviteten i näringslivet, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

EBMs enda förslag till åtgärd är att varje aktiebolag måste anlita en redovisningskonsult som ska upprätta ett obligatoriskt bokslutsintyg.

FAR organiserar såväl redovisningskonsulter som revisorer men har inte erbjudits möjligheten att komma med synpunkter eller bidrag till rapporten. FAR menar att det krävs ett större batteri av åtgärder med involvering av flera myndigheter. Med tanke på revisionens samhällsnytta, men också nyttan för det enskilda företaget, borde EBM istället uppmuntra till frivillig revision i de minsta aktiebolagen.

- EBMs förslag är inte genomtänkt. Att ersätta revisionsplikten med en skyldighet att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för att upprätta bokslutsintyg tyder på okunskap om båda yrkesrollerna. Det är bara revisorn som kan granska och lämna ett bestyrkande avsett för tredje man, säger Dan Brännström

- En auktoriserad redovisningskonsult ska biträda med redovisningstjänster och rådgivning, inte agera granskare eller kontrollant. Därför är det en främmande tanke att vi redovisningskonsulter ska börja lämna bokslutsintyg. Vi har varken rätt utbildning eller regelverk för sådan granskning, säger Kristina Lilja, ordförande i FARs sektion för redovisningskonsulter.

För mer information vänligen kontakta:
Lena Henriksson, kommunikationschef lena.henriksson@far.se 076-789 0809
Dan Brännström, generalsekreterare dan.brannstrom@far.se 070-3111815

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Vi arbetar både nationellt
och internationellt och utvecklar branschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

  • Utveckling av god yrkessed
  • Kompetensutveckling
  • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.