Skip to main content

Ericsson vinner FAR:s pris Bästa redovisning av hållbarhet

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 11:08 CEST

Alfredo Fernandez Marcos, Sustainability & Corporate Responsibility Senior Expert, Alejandra Levinas Asplund, Sustainabily and Corporate Responsibility Subject Matter Expert och Heather Johnson, VP Sustainability & Corporate Responsibility.

– Priset är ett fantastiskt erkännande av Ericssons långsiktiga fokus på hållbarhet tvärs genom hela företaget, säger Heather Johnson, VP Sustainability & Corporate Responsibility, Ericsson.

Priset delades ut vid ett frukostseminarium på onsdagen, och prisutdelningen följdes av en paneldiskussion om hållbarhetsredovisning med företrädare för revisionsbranschen, företag, investerare, kreditgivare och intresseorganisationer. Reglerna för hållbarhetsrapportering omfattar områden som miljö, mänskliga rättigheter, personal och sociala förhållanden samt anti-korruption. I årets utvärdering lade juryn sitt fokus på mänskliga rättigheter. Juryn pekar i sin motivering bland annat på att Ericsson har ett tydligt värdekedjeperspektiv med rapportering på utsläpp från hela livscykeln och risker kopplat till mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, internt, samt i kundledet.

– Det är roligt att se att allt fler företag väljer att uppmärksamma hållbarhet i sin årsredovisning. Det ger en bättre och tydligare bild av företagets verksamhet. För oss på FAR kommer hållbarhet att fortsätta vara en prioriterad fråga och vi är mycket stolta över att dela ut priset Bästa redovisning av hållbarhet för sjuttonde året i rad, säger FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman.

– Juryns motivering visar på Ericssons breda och djupa förståelse av hållbarhetsfrågor för bolaget, industrin och att vi ständigt strävar efter att förbättra oss. Vi har gjort hållbarhetsrapporter i mer än 25 år men i år har vi arbetat med en integrerad ansats inom ramen för årsredovisningen. Det är för oss ett bevis på hur vi fortsätter att jobba med hållbarhet på alla nivåer, säger Heather Johnson.

Juryns motivering:
Ericsson presenterar i sin årsredovisning en fokuserad och transparent hållbarhetsredovisning baserat på sina mest väsentliga områden. De har ett tydligt värdekedjeperspektiv med både rapportering på utsläpp från hela livscykeln och risker kopplat till mänskliga rättigheter i både leverantörskedjan, internt, samt i kundledet. De visar fram tydliga mål inklusive science based targets för att nå Parisavtalet. Resultat presenteras och analyseras för såväl positivt som negativt utfall och de är öppna med rapporteringar från visselblåsare och leverantörsgranskningar. Styrelsen har ett tydligt ansvar för denna redovisning som främst vänder sig till investerare.

Juryn består av medlemmar i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling:

  • Torbjörn Westman (ordf.), KPMG
  • Annika Nygren, Grant Thornton
  • Charlotte Söderlund, EY
  • Fredrik Ljungdahl, PwC
  • Isabelle Hammarström, PwC
  • Lennart Nordqvist, Deloitte
  • Marie Carlsson Kemppinen, EY


Om priset
:
FAR har delat ut priset sedan 2003. Genom åren har priset utvecklats och priskategorierna ändrats samtidigt som kriterierna för juryns bedömning har vässats. Syftet har hela tiden varit att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

Alla svenska företag oavsett storlek, bransch eller ägarförhållande som har granskade hållbarhetsredovisningar har utvärderats av juryn. Redovisningen med mest poäng erhåller priset Bästa redovisning av hållbarhet. I år har juryn utvärderat närmare 100 hållbarhetsredovisningar mot nio olika kriterier som uppfattas som avgörande för bra hållbarhetsredovisning. Fokus i är på mänskliga rättigheter.

För frågor, vänligen kontakta:
Annica Gerentz, kommunikationschef FAR, tel. 076-789 54 01, annica.gerentz@far.se

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR bidrar till branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. FAR arrangerar utbildningar, ger ut böcker, regelverk och digitala tjänsten FAR online, samt två tidningar - Balans och Resultat.

FAR:s uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:
Utveckling av god yrkessed
Kompetensutveckling
Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 100, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.