Skip to main content

Ny ordförande i FAR - Magnus Larsson, skatterådgivare i Deloitte

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2016 19:53 CEST

Magnus Larsson, ordförande FAR Foto:Emelie Asplund

Magnus Larsson har idag på FAR:s årsstämma valts till ny ordförande. Att fortsätta arbetet med att stärka branschens förtroende och attraktionskraft kommer att vara några av de viktigaste frågorna för honom de kommande två åren.

Magnus Larsson är den första icke-revisorn som valts till ordförande i FAR, och han ser det som ett erkännande om att skatterådgivare är en viktig profession i branschen.

– Det fortsatta förändringsarbetet för branschen kopplat till digitaliseringen står högt på agendan. Takten och kraven på accelererade förändringar ökar hela tiden. FAR har här en viktig roll att fylla genom att inspirera och vägleda branschens olika aktörer. Framtidsrapporter är ett av sätten att göra det på, säger Magnus Larsson, ny ordförande i FAR.

Samma dag som Magnus Larsson tillträder som ordförande publicerar FAR den nya framtidsrapporten Nyckeln till framtiden som beskriver hur branschen påverkas av digitaliseringen. Rapporten är en fortsättning på framtidsstudien Framtidens rådgivning, redovisning och revision – en resa mot år 2025, som FAR tog fram 2013.

– Oavsett hur näringslivets och samhällets behov förändras är det vi som är proffsen på att analysera och granska information. Om två år hoppas jag att vi också har utvecklat nya tjänster inom hållbarhet. Allt går att mäta, och här vi stor möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

– Det är positivt och spännande att FAR nu får sin första icke-revisor som ordförande. Jag tror att det tillför nya perspektiv i arbetet med att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Fakta Magnus Larsson
FAR:s ordförande på 2 år från och med 22 september 2016
Skatterådgivare på Deloitte, Sverige
Skatterådgivare sedan 1989
FAR-aktiv sedan 2006, i styrelsen sedan 2010

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar branschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.
FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

  • Utveckling av god yrkessed
  • Kompetensutveckling
  • Opinionsbildning

FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.