Skip to main content

Nytt skatteförslag ökar rättsosäkerheten

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 15:17 CEST

Hans Peter Larsson och Karin Apelman

Tidigare i vår presenterades betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang, SOU 2018:91. Nu har betänkandet varit ute på remiss och FAR är i sitt remissvar kritiskt till delar av förslagen.

I sitt remissvar sammanfattar FAR bristerna i förslaget:

  • Ökat krångel och dramatiskt ökade kostnader för regelefterlevnad.
  • Stor rättsosäkerhet. Reglerna är medvetet vagt utformade och sanktionerade av avgifter på upp till 500 000 kronor om upplysning inte lämnas. Vagheten gäller vad upplysning ska lämnas om, vem som ska lämna den och vad ett råd är.
  • Begreppet arrangemang måste tydligt definieras i lagtexten så att det enbart träffar aggressiva skatteupplägg. Det är en rättssäkerhets- och regelbördefråga.
  • Konkurrensneutralitet måste råda mellan rådgivare av olika slag.

FAR ser skatt som en hållbarhetsfråga för företag och verkar för att företag bör ha en skattepolicy som redovisas öppet och med full transparens. Men EU-direktivet om rapporteringsskyldighet vid internationella arrangemang är inte avsett att tillämpas nationellt.

– Ett sådant inhemskt krav riskerar att lägga en ytterligare arbetsbörda på hela näringslivet liksom för olika myndigheter som ska samla in och granska alla uppgifter. Skatt är en hållbarhetsfråga – och vi ska hushålla med våra samlade resurser och lägga kraften där den ger mest effekt, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd för FAR.

– Det höga förtroende som Skatteverket i dag åtnjuter riskerar att förloras. Det eftersom reglerna medvetet utformats vagt för att Skatteverket ska få möjlighet att genom egna ställningstaganden styra vilka upplysningar verket vill få in, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Förslaget beräknas beröra över 25 000 rådgivare och 1,5 miljoner juridiska och fysiska personer. Enligt utredningens egen konsekvensanalys föra med sig totalt cirka 165 000 upplysningar årligen till Skatteverket.

I en debattartikel utvecklar Hans Peter Larsson och Karin Apelman FAR:s ståndpunkt.
Läs debattartikeln här.

Läs FAR:s remissvar här

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR bidrar till branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. FAR arrangerar utbildningar, ger ut böcker, regelverk och digitala tjänsten FAR online, samt två tidningar - Balans och Resultat.

FAR:s uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:
Utveckling av god yrkessed
Kompetensutveckling
Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 100, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.