Skip to main content

Offentlig sektor dålig på hållbarhetsredovisning

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 14:31 CET

När FAR SRS i dag skulle dela ut pris för ”Sveriges bästa hållbarhetsredovisning 2008 – Offentlig sektor” var kvaliteten på de granskade redovisningarna så låg att juryn beslutade att helt slopa prisutdelningen i kategorin. Sveriges bästa hållbarhetsredovisning 2008 i kategorin Stora företag vanns av LKAB och i kategorin Små & medelstora företag utsågs Swedfund International AB till vinnare.
Priset delades ut på Finforum som är ett samarrangemang mellan FAR SRS – branschorganisationen för revisorer och rådgivare, Sveriges Finansanalytikers Förening SFF, Sveriges Informationsförening och Irev. Priset för bästa hållbarhetsredovisning delas årligen ut till företag och organisationer som på ett föredömligt sätt redovisar hur man tar ansvar för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

– Hållbar utveckling och infrastrukturfrågor är intimt förknippade och därför är det anmärkningsvärt att vi i år inte kan dela ut pris i kategorin ”Offentlig sektor”. Kvaliteten på redovisningarna var helt enkelt för dålig, säger juryns ordförande Lars-Olle Larsson.

– Trots den oroväckande situationen inom offentlig sektor verkar trenden gå åt motsatt håll när det gäller företagen. Allt fler bolag vill visa hur de påverkas av omvärlden och hur de tar ansvar för en hållbar utveckling, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS.

Regeringens krav på att statligt ägda bolag ska presentera externt bestyrkta redovisningar enligt ramverket Global Reporting Initiative har på några få år ökat transparensen och två statliga bolag får pris i år, LKAB i kategorin Stora företag och Swedfund när det gäller Små & medelstora företag.

– LKAB visar i sin redovisning hur företaget på ett strukturerat sätt arbetar med hållbarhetsfrågor ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, fortsätter Lars-Olle Larsson.

– Swedfund beskriver på ett intressant och trovärdigt sätt sin verksamhet med utgångspunkt i hållbar utveckling. Redovisningen av hur strategier omsätts och följs upp i praktiken övertygar om att verksamheten aktivt bidrar till en hållbar utveckling, avslutar Dan Brännström.

För ytterligare information kontakta:
Lars-Olle Larsson, juryns ordförande, PricewaterhouseCoopers
Tfn. 0709-29 39 83.
Dan Brännström, generalsekreterare, FAR SRS
Tfn. 08-506 112 15, mobil: 0703-11 18 15

Pressbilder och mer information om tävlingen, såsom motiveringar, kriterier etc., finns på FAR SRS
hemsida www.farsrs.se
FAR SRS är branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FAR SRS har ca 5 700 medlemmar. FAR SRS helägda dotterbolag FAR SRS Förlag AB bedriver en omfattande förlagsverksamhet, medan dotterbolaget IREV AB erbjuder en bred utbildningsverksamhet. FAR SRS ger också ut tidskriften Balans.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy