Skip to main content

SKF tar hem priset för Bästa redovisning av hållbarhet

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 09:04 CEST

Patrik Stenberg och Jonas André från SKF tar emot priset Bästa redovisning av hållbarhet Fotograf: Sigrid Malmgren

- Vi är tacksamma och stolta över att SKFs årsredovisning och vår integrerade rapportering uppmärksammats genom denna utmärkelse. Många av de frågor som belysts inom integrationen av finansiella, miljömässiga och sociala resultat är frågor som SKF arbetat med under lång tid. Vi ser denna utmärkelse som en uppmuntran att fortsätta att utveckla vår rapportering mot utökad transparens, säger Patrik Stenberg, ansvarig för Investor Relations på SKF.

Inför årets tävling har juryn gått igenom ett 70-tal hållbarhetsredovisningar. Alla svenska företag som har granskande hållbarhetsredovisningar har granskats av juryn. Ericsson, förra årets vinnare ingick inte i årets utvärdering.

- Hållbarhet har kommit för att stanna. Insikten växer nu på många håll att hållbarhet måste integreras i en verksamhets processer och beslut. Jag är glad att det är just detta som juryn har tagit fasta på vid valet av SKF som årets vinnare, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Juryns motivering:

SKF har kommit långt när det gäller att förstå och beskriva kopplingen mellan integrering av hållbarhetsfrågor i verksamheten och värdeskapande. Det finns en röd tråd genom hela redovisningen, vilket visas tydligt i SKFs beskrivning av värdekedjan och affärsmodellen. Även risker och möjligheter samt motåtgärder och aktiviteter relaterade till verksamheten åskådliggörs i redovisningen. Redovisningen av resultat är konsekvent och redovisas balanserat över åren vilket gör att det går att förstå bolagets utveckling. SKF lyfter fram den icke-finansiella resultatrapporteringen genom att presentera en komplett GRI-redovisning i form av "hållbarhetsnoter" direkt efter de finansiella noterna i årsredovisningen. Styrelsen tar i redovisningen ansvar för såväl finansiella, miljömässiga och sociala resultat. Vikten av hållbarhetsfrågorna framgår även av hur hållbarhetsfrågor beaktas i nomineringsprocessen av styrelse och ledningens arbete.

Årets jury:

Juryn består av FARs specialistgrupp för hållbar utveckling: Torbjörn Westman, KPMG, Andreas Drugge, Deloitte, Charlotte Söderlund, EY, Didrik Roos, Deloitte, Fredrik Ljungdahl, PwC, Isabelle Jonasson, PwC, Jenny Fransson, KPMG, Marie Carlsson Kemppinen, EY och Markus Håkansson, Grant Thornton.

De nio kriterier hållbarhetsinformationen för 2015 utvärderas utifrån är:

1. Styrelsens ansvar
2. Väsentlighet och involvering av intressenter
3. Mål och strategier
4. Risker och möjligheter
5. Balans, transparens och användarvänlighet
6. Tillämpning av riktlinjer och redovisningsprinciper
7. Värdeskapande, integrering och innovation
8. Värdekedjan
9. Anpassning till EU-direktivet om hållbarhetsrapportering

Om priset:

Inför 2016 års prisutdelning har FARs hållbarhetspris byta namn till Bästa redovisning av hållbarhet. FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset under namnet Bästa hållbarhetsredovisning. Syftet med priset har alltid varit detsamma – att belöna de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. För att kvalificera sig till tävlingen krävs att hållbarhetsinformationen är granskad och bestyrkt av en revisor.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Dan Brännström, generalsekreterare, FAR dan.brannstrom@far.se mobil:  070-311 18 15 Lena Henriksson, kommunikationschef lena.henriksson@far.se mobil: 076-789 08 09

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Vi arbetar både nationellt
och internationellt och utvecklar branschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

  • Utveckling av god yrkessed
  • Kompetensutveckling
  • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.