Skip to main content

Dags för förvaltningsbranschen att ta sig i kragen

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 15:16 CEST

– Professionella fastighetsförvaltare och deras kunder arbetar alltför ofta kortsiktigt, med övervägande fokus på kostnader. Det är en defensiv och ohållbar inställning i en bransch som är satt att förvalta så stora värden. Vill man optimera den långsiktiga värdeökningen på sin fastighet gäller det att tänka annorlunda, säger Stefan Younes, nytillträdd vd för Fastighetsägarna Service.

Stefan Younes har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning, senast som affärsområdeschef Förvaltning på HSB Stockholm. Som vd för Fastighetsägarna Service är hans hjärtefråga att utveckla samarbetet med bolagets förvaltningskunder.

Förutom kortsiktigheten är han bekymrad över den bristande tilltron i branschen. Allt fler upphandlingar handlar om att pressa priser och binda varandra till detaljerade avtal, menar han.

– Avtalet är en viktig bas. Men det är förtroendet för varandra som är avgörande. Fastigheter är en långsiktig investering och behovet av förvaltning varierar över tid, säger Stefan Younes.

Styrelser byts ut, tekniken utvecklas och lagstiftning ändras. Att fånga allt i ett avtal är inte möjligt.

– Lösningen är ett öppet och transparent samarbete som tillåter kontinuerlig utvärdering och anpassning, samt ett avtal som skalas upp och ner efter behov, menar Stefan Younes.

Ett av Stefans första initiativ efter tillträdet som vd var därför att bygga kundteam runt bolagets kunder. De 25 största kunderna ska ha färdiga team innan sommaren och övriga kunder under hösten. Teamet ska inte bara ta ansvar för den löpande förvaltningen, utan även vara proaktiva i den långsiktiga utvecklingen av kundens fastighet. Med kundsamordnare som möts tillsammans med kunden, minst en gång per år, skapas ett forum för båda dessa uppgifter.

– Vi bygger relationer med kunden genom de som är ansvariga för leveransen till dem. I mötena med kund får vi dessutom massor med god input som vi kan använda till att utveckla verksamheten, säger Stefan Younes och tänker på utvecklingen av kringtjänster inom förvaltningsbranschen.

Som så många andra branscher går även förvaltningsbranschen mot helhetslösningar. Nya tjänster som skapar mervärden för kunderna, inte minst digitala lösningar och stödfunktioner.

– Men jag tror inte på storskaliga projekt, som var vanligt förr. Idag har utvecklingstiden från idé till lanserad tjänst minskat drastiskt. Det innebär att tjänsteutvecklingen i större omfattning bör bedrivas småskaligt och kunddrivet, gärna på initiativ och i samarbete med enskilda kunder. Ge oss en utmaning så startar vi ett pilotprojekt, uppmanar Stefan Younes både uppdragsgivare och medarbetare som har bra idéer.

Fastighetsägarna Service är redan idag en av landets ledande förvaltningsleverantörer, 
med 3600 kunder och ansvar för cirka 12 000 fastigheter. Starkaste fästet är Stockholms innerstad, bostadsrättsföreningar och små till medelstora privata fastighetsägare. Men nu planeras en expansion, framför allt geografiskt. Målet är att växa ut i regionen, inte minst i de så kallade miljonprogrammen som står inför upprustning och utveckling.


FAKTA
Stefan Younes tillträdde posten som vd för Fastighetsägarna Service Stockholm den 1 april 2016. Han efterträder Christina Lindström Olsson som lämnar organisationen efter sex år som vd.

Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster, med 135 anställda verksamma inom juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och produktförsäljning så som, vitvaror, tvättstugeutrustning och säkerhetsdörrar. Bolaget verkar i regionen Stockholm och Gotland och har idag ansvaret för cirka 12 000 fastigheter. Fastighetsägarna Service ägs av föreningen Fastighetsägarna Stockholm.


För mer information kontakta:

Stefan Younes
VD Fastighetsägarna Service Stockholm AB
stefan.younes@fastighetsagarna.se
070-608 03 10
08-617 77 70

Jeanette Florman
Marknadsansvarig
jeanette.florman@fastighetsagarna.se
070-319 13 13
08-617 75 10

Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster såsom Juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, vitvaror, tvättstugeutrustning och säkerhetsdörrar. 


Vi är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har sedan 1920 underlättat vardagen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Stockholms län. Fastighetsägarna Service har idag ansvaret för cirka 12 000 fastigheter och utgår ifrån Alströmergatan i Stockholm med sina 135 anställda. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy