Gcw8h0uzxom5sp4vmdvb

Fastighetsägarna Service Stockholm AB rekryterar Anna Birgersson som HR-chef

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 08:15 CET

Anna Birgersson har rekryterats till Fastighetsägarna Service Stockholm som HR-chef. Anna kommer närmast från Aller Media där hon varit HR-partner med ansvar för Employer branding och Talent management.

C8odbwji8cdqvebsz2kx

​Fastighetsägarna Service Uppsala AB expanderar till Enköping tillsammans med Solporten Fastighets AB

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 10:00 CEST

Solporten Fastighets AB överlåter fastighets- och markskötsel av 167 lägenheter i Enköping till Fastighetsägarna Service Uppsala AB, som i och med detta tar sig in på en helt ny marknad.

T2tjoobphqsiq2bfifjy

Fastighetsägarna Service Stockholm AB rekryterar Carl Thorfinn som affärsområdeschef Juridik

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 09:50 CEST

Carl Thorfinn har rekryterats till Fastighetsägarna Service Stockholm som affärsområdeschef. Carl kommer närmast från Volvo Cars där han varit bolagsjurist med ansvar för främst avtalsrätt och immaterialrätt.

C8odbwji8cdqvebsz2kx

Nu kan oäkta bostadsrättsföreningar enklare bli äkta

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 09:15 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd av en tidigare dom i Kammarrätten vilket innebär att man nu kan sätta fiktiva hyror på sina bostadsrätter och därigenom få oäkta föreningar till äkta.

Mhz5oud2zpfikmnz6vvf

​Fler bostadsrättsföreningar väljer Fastighetsägarna Service för ekonomisk förvaltning

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 08:30 CET

​Fler bostadsrättsföreningar väljer Fastighetsägarna Service för ekonomisk förvaltning. Tre nya bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet har nu valt Fastighetsägarna Service för ekonomisk förvaltning. Totalt rör det sig om över 2000 lägenheter som nu ska förvaltas.

Oxxd2pgamab8hdzeevzl

​Nytt bolag ska hjälpa Uppsalas fastighetsägare

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 09:50 CET

Fastighetsägarna Service Uppsala AB är det nya bolaget som vänder sig till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Uppsala. Både förvaltningstjänster och fastighetsrelaterade produkter kommer att erbjudas.

Vqpei9zuulegycajpfp3

​Fastighetsägarna Service Stockholm AB rekryterar Jan Ström som affärsutvecklingschef

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 09:00 CET

Den 16 januari börjar Jan Ström som affärsutvecklingschef på Fastighetsägarna Service Stockholm AB. Som affärsutvecklingschef kommer Jan Ström att verka för att öka försäljningen av tjänster och driva den fortsatta utvecklingen av Fastighetsägarna Service tjänste- och produktförsäljning. Jan Ström kommer att ingå i ledningsgruppen.

Lkjr4grfuma3bxjqt2q9

Fastighetsägarna Service Stockholm AB rekryterar Alexandra Kriss till marknadschef

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 13:00 CET

​Fastighetsägarna Service utökar marknadskompetensen genom att rekrytera Alexandra Kriss till den nya rollen som marknadschef. Alexandra kommer att ingå i ledningsgruppen.

K5yj6sphtecximnejiss

Ny Affärsområdeschef för Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2016 09:43 CEST

Media no image

Kammarrättsdom kan göra oäkta föreningar till äkta

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 10:45 CEST

Ungefär 5 000 lägenheter i Sverige finns i oäkta bostadsrättsföreningar. Begreppet oäkta innebär att mindre än 60 procent av föreningens verksamhet är att tillhandahålla bostäder. Resten av inkomsterna kommer från kommersiella lokalhyror.

Tvisten som nu har avgjorts i kammarrätten stod mellan en oäkta förening på Södermalm i Stockholm och Skatteverket. Föreningens ombud var Liselott Kristofferson, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service.

– Skatteverket tycker att det som ska avgöra hyresvärdet på lägenheter är livslängden på själva fastigheten, alltså om till exempel tak eller fasader renoverats. Enligt dem ska man bortse ifrån fina badrum och kök. Våra hyresförhandlare har istället utgått från bostädernas standard och satt ett bruksvärde i jämförelse med hyreslägenheter av samma standard i området, säger Liselott Kristofferson.

Hyresförhandlarna från Fastighetsägarna Service har besiktigat och värderat varje lägenhet, en metod som kammarrätten anser är överlägsen de generella hyrestabeller som Skatteverket utgår ifrån. Domslutet innebär att det beräknade hyresvärdet på föreningens bostäder blev högre än 60 procent av den totala verksamheten, vilket leder till att föreningen ska betraktas som äkta. Det är en fördel för bostadsrättsinnehavarna eftersom lägenheter i oäkta föreningar drabbas av förmånsbeskattning. Det betyder att den som äger en bostadsrätt i en oäkta förening får betala skatt på skillnaden mellan månadsavgiften till föreningen och bostadens uppskattade hyresvärde.

Det är också mer ofördelaktigt att sälja en lägenhet i en oäkta förening. Eventuell vinst beskattas som inkomst av kapital. Det går heller inte att få uppskov med beskattningen.

– Den här domen innebär att fler bostadsrättsföreningar nu kan bli äkta. Det är roligt att läsa domskälen, för rätten lyfter bland annat fram att Fastighetsägarna Services hyresförhandlare Karin Molin har lång erfarenhet, säger Liselott Kristofferson.

Hon råder oäkta föreningar som är på gränsen till att vara äkta att anlita en professionell hyresförhandlare för att göra en utvärdering av bruksvärdeshyror. På så sätt kan i många fall bostadsdelen av en förenings verksamhet uppvärderas vilket gör att den kan räknas som äkta.

Liselott Kristofferson tror inte att Skatteverket kommer att bli framgångsrikt om det överklagar domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Nej, domen kan ju överklagas, men den är så välskriven att jag tror att den står sig.

För mer information kontakta:

Fastighetsjurist
Liselott Kristofferson
liselott.kristofferson@fastighetsagarna.se
08 617 75 46

Marknadsansvarig
Jeanette Florman
jeanette.florman@fastighetsagarna.se
08 – 617 75 10
070 319 13 13

Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster såsom Juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, vitvaror, tvättstugeutrustning och säkerhetsdörrar. 


Vi är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har sedan 1920 underlättat vardagen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Stockholms län. Fastighetsägarna Service har idag ansvaret för cirka 12 000 fastigheter och utgår ifrån Alströmergatan i Stockholm med sina 135 anställda. 

En ny dom i kammarrätten i Stockholm kan göra det lättare för oäkta bostadsrättsföreningar att bli äkta. Enligt domen kan lägenheter i oäkta föreningar nu bedömas enligt bruksvärdessystemet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef Fastighetsägarna Service Stockholm AB
  • Marknad
  • qkacttalexandrtwa.krntwciss@sjxkfastxrcoqiighehatsokjtlhzsbiwbyoqiaeagarnagrwigy.se
  • 0730-28 59 70
  • 08-617 77 04

Om Fastighetsägarna Service

Ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster

Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster såsom juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning samt försäljning av fastighetsprodukter. Vi tillhandahåller några av landets skickligaste fastighetsjurister, hyresförhandlare, ekonomer, förvaltare, driftsingenjörer och fastighetsskötare till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholmsregionen. Fastighetsägarna Service är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har sedan 1920 underlättat vardagen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Stockholms län.

Adress

  • Fastighetsägarna Service
  • Alströmergatan 14
  • 12871 Stockholm
  • Sverige