Skip to main content

Kommentar till Mäklarstatistik: Motsägelsefulla effekter av amorteringkravet

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 08:00 CET

Villapriserna i riket har stigit 9 % under 2016.

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små prisförändringar i slutet av 2016. Sett till hela året så ligger prisökningen i riket på 7 % för bostadsrätter och 9 % för villor. Amorteringskravet har lett till minskad efterfrågan men har samtidigt gjort att utbudet minskat, kommenterar Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar små prisförändringar under december och även under den senaste tremånadersperioden. På 12 månader är ökningen 7 % för bostadsrätter i riket och 9 % för villor. Lägst prisökning kan man se i Stockholmsområdet.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • -2016 var ett intressant bostadsår framförallt med tanke på införandet av amorteringskravet. Och man kan se effekter åt två håll. De nya reglerna har minskat efterfrågan vilket man kan se tydligast i Stockholm där priserna ökat minst. Å andra sidan har amorteringskravet gjort att utbudet minskat vilket håller priserna uppe, framförallt när det gäller villor. Jämfört med tidigare år så kan man se att prisökningarna på bostadsrätter avtar medan villapriserna fortsatt ökar på en relativt hög nivå, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.
  • -När vi frågar våra mäklare runt om i landet så tror en majoritet på fortsatt stigande priser under 2017. Framförallt tror de på ett fortsatt lågt utbud som kommer motverka prisnedgångar, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

Prisutveckling riket 2006-2016

BR VILLA
2006 +15% +8%
2007 +7% +9%
2008 -13% -5%
2009 +21% +12%
2010 +7% +3%
2011 +0% -4%
2012 +8% +3%
2013 +12% +4%
2014 +12% +9%
2015 +16% +12%
2016 +7% +9%

Stockholm
De senaste siffrorna visar på stillastående eller svagt stigande priser i Stockholmsområdet under slutet av 2016.

-Under årets sista kvartal så stod priserna stilla på Södermalm samtidigt som utbudet var lågt för årstiden. Vi ser att detta är en effekt av att bankerna är mer restriktiva både i form av amorteringskrav och bolånetak. Många får svårt att flytta även om viljan finns. Detta leder till ett lågt utbud även för årstiden som alltid brukar vara lite lugnare, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

-Året slutade väldigt typiskt för hela 2016, varken upp eller ner. Bra utbud, bra efterfrågan men inget extraordinärt åt något håll. Efterfrågan har varit hög i början på det nya året. Många har hör av sig om de första villorna som kommit ut till salu och slutpriserna har varit höga. Utbudet har varit normalt medan köparna känns som aningen fler än normalt, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg
Även i Göteborg har priserna varit svagt stigande eller stillastående i slutet av året.

-Utbudet i slutet på 2016 var lägre än normalt vilket gjorde att marknaden hade god fart hela december och bostadspriserna gick upp en aning. Utbudet nu i januari är betydligt större än i december. Det skapar högre konkurrens mellan bostäderna och de bostäder som inte tillhör de attraktivaste går trögt. Om några veckor när de attraktivaste bostäderna är sålda kommer dock dessa bostäder också att hitta sina köpare, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.


Malmö

I Malmöområdet steg priserna något under december. På tre månader steg priserna i centrala Malmö med 5 % medan bostadsrätter i Stormalmö sjönk 1 %. Villapriserna gick upp 2 % på tre månader.

-I Malmö var utbudet i december rekordlågt vilket medförde en prisuppgång. Försäljningsprocesserna har varit snabba även inledningsvis detta år till följd av det fortsatt låga utbudet. Många kunder breddar sitt sökområde och försöker göra avslut innan utannonserad visning för att slippa budgivning, säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte
Tel: 0708-27 27 07
E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 070-857 73 24
E-post: maria.tillberg@fastighetsbyran.se

Daniel Saveman, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 0709-51 40 18
E-post: daniel.saveman@fastighetsbyran.se

Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetar på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2015 förmedlade företaget cirka 48 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 93 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med 13 kontor i Spanien och 2 i Portugal.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy