Skip to main content

Mäklarpanelen spår oförändrade bostadspriser under 2016

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 08:00 CET

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att en majoritet av mäklarna tror på oförändrade priser på både bostadsrätter och villor under 2016. Andelen som tror på stigande priser under nästa år är minst i Stockholm och Göteborg. Svaren visar även att fördelen för säljarna på marknaden sjunkit i slutet av 2015.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 502 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Denna gång har de även fått ta fram sina spåkulor och sia om prisutvecklingen under 2016.

När det gäller bostadsrätter tror 55 % att priserna kommer vara oförändrade nästa år. 40 % tror på en uppgång och endast 5 % på en nedgång. Även när det gäller villor så tror en majoriteten, 52 %, på oförändrade priser medan 44 % tror på en uppgång.

- Prisuppgången under 2015 har varit väldigt kraftig. Att det skulle upprepas under 2016 är inte troligt vilket man kan se i mäklarnas svar. Även om en relativt stor andel fortfarande tror på en uppgång så förväntar sig de flesta en prisökning i lugn takt. Det är även intressant att se att mäklarna i Stockholm och Göteborg är de som i minst utsträckning tror på en prisuppgång. Det är en trend vi inte sett tidigare år, säger Lars-Erik Nykvist.

Tittar man på de mäklare som tror på en prisuppgång på bostadsrätter så är andelen minst i Stockholm (26,6 %) och Göteborg (23,4). Störst andel som tror på en prisuppgång på bostadsrätter finns bland mäklarna på mindre ort, 49 %. Även på villasidan tror minst andel på en uppgång i Stockholm (40,6) och Göteborg (39,1). Störts andel som tror på en uppgång på villor finns i Malmö med 63,6 %.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 7,1 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 7,6 när samma fråga ställdes i oktober och 7,4 i augusti 2015. Det är alltså fortsatt fördel för säljarna på marknaden även om den minskat i slutet av året.

Vad tror du kommer att känneteckna bostadsmarknaden 2016 (sammanfattning av svaren)?:

 1. Inte samma kraftiga prisuppgång som 2015. Stillastående eller svagt stigande priser.
 2. Ingen dramatisk påverkan om amorteringskrav införs då flera banker redan nu ställer krav på amortering. Möjligen en viss dämpande effekt.
 3. Säljare har höga förväntningar vilket kan leda till något längre försäljningstider.
 4. Fortsatt trend att skillnaden mellan attraktiva och mindre attraktiva bostäder ökar. Läge, skick, styling och stil påverkar efterfrågan.
 5. Politiska beslut och utspel påverkar marknaden och konsumenterna blir mer och mer pålästa.

Vad tror du om prisutvecklingen på bostadsrätter under 2016?

 • Uppgång 39,8 %
 • Oförändrade 55 %
 • Nedgång 5,3 %

Vad tror du om prisutvecklingen på villor under 2015?

 • Uppgång 44,2 %
 • Oförändrade 51,9 %
 • Nedgång 3,9 %

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna), dec 2015:

 • Hela Sverige – 7,11 (7,64 okt 2015)
 • Stor-Stockholm – 6,95 (7,73)
 • Stor-Göteborg – 6,94 (8,57)
 • Stor-Malmö – 7,45 (8,27)
 • Större ort – 7,17 (7,66)
 • Mellanstor ort – 7,2 (7,83)
 • Liten ort – 7,13 (7,02)

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1000 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 10-15 december 2015 och totalt svarade 502 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

För mer information kontakta gärna:Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 22, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 500 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. Under 2014 förmedlade företaget cirka 43 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 75 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.