Skip to main content

Mäklarpanelen: Stigande bostadsrättspriser och oförändrade villapriser under 2014

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 08:00 CET

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att en majoritet av mäklarna tror på stigande priser på bostadsrätter och oförändrade priser på villor under 2014. Mäklarnas svar visar även att det just nu fortfarande är en fördel för säljarna på den svenska bostadsmarknaden.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden.  Denna gång har de även fått ta fram sina spåkulor och sia om prisutvecklingen under 2014.

När det gäller bostadsrätter tror en majoritet, 54,6 %, att priserna kommer stiga under nästa år. 41,6 % tror på oförändrade priser och endast 3,8 % tror på en nedgång. När det gäller villor så tror majoriteten, 55,2 %, på oförändrade priser medan 41,6 % tror på en uppgång och 3,2 % på en nedgång.

- Mäklarnas bild av 2014 ligger i linje med hur det sett ut under 2013. Stabila villapriser men uppgång på bostadsrätter. Bostadsbrist, låga räntor och minskad oro kring ekonomi och omvärld talar för att det kan fortsätta på samma sätt under 2014. Men om priserna går upp kanske det inte är främst i Stockholm det kommer att ske – där priserna redan är höga. Mäklarna i Malmö och inom segmentet större ort är de som i högst utsträckning tror på prisuppgångar, säger Lars-Erik Nykvist.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,5 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,4 när samma fråga ställdes i oktober och 6,1 i juni 2013. Det är alltså en tydlig fördel för säljarna just nu.

Men det är stor skillnad mellan olika orter runt om i landet. Mest fördel för säljarna är det i Stor-Stockholm (8,1) och Stor-och Göteborg (7,0). I Stor-Malmö (4,4) är det däremot fortfarande säljarnas marknad. Dock har siffrorna sjunkit något i Stockholm och Göteborg medan de ökar något i övriga segment, jämfört med septembersiffrorna. Se fullständig lista nedan.

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna), dec 2013:
Hela Sverige – 6,5 (6,4 sep 2013)
Stor-Stockholm – 8,1 (8,2)
Stor-Göteborg – 7,0 (7,5)
Stor-Malmö – 4,4 (4,3)
Större ort – 6,8 (6,7)
Mellanstor ort – 6,2 (6,1)
Liten ort – 5,0 (4,6)

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1000 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 10-17 december 2013 och totalt svarade 495 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 22, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 400 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. Under 2012 förmedlade företaget cirka 35 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 50 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera