Skip to main content

Svenskar allt mer optimistiska kring konjunkturen

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 08:00 CET

En majoritet av svenskarna tror att konjunkturen kommer vara fortsatt svajig och svänga fram och tillbaka under en tid framöver, enligt ny undersökning från Fastighetsbyrån. 25 % tror dock att vi lagt det värsta bakom oss och sakta är på väg mot en högkonjunktur, vilket är betydligt fler jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan. Resultaten visar även att svenskarna ser arbetslöshet som det största hotet mot privatekonomin.

Fastighetsbyrån har gjort en undersökning där man frågat 1000 svenskar om deras syn på konjunkturen och vad som kan hota deras privatekonomi.

Fler positiva kring konjunkturen
Resultaten visar att de flesta, 68 %, tror att konjunkturen kommer vara svajig och svänga fram och tillbaka en tid framöver. 25 % tror att vi lagt det värsta bakom oss och är sakta på väg mot en högkonjunktur. När samma fråga ställdes för ett år sedan valde 12 % det svarsalternativet. I år tror 6 % att konjunkturen kommer bli sämre och att återhämtningen är långt borta, jämfört med 18 % förra året. Endast 3 % tror på en snabb återhämtning (2 % 2012).

- Även om de flesta tror att det kommer vara fortsatt svajigt är tendensen en mer positiv syn kring konjunkturen. Och givetvis påverkar svenskarnas inställning till exempel hur konsumtion och investeringar utvecklas. Bland annat viljan att köpa och byta bostäder. Under hösten har vi märk av en väldigt stark efterfrågan på bostadsmarknaden som säkert till viss del kan förklaras av en minskad oro kring Sveriges ekonomi, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Arbetslöshet det största hotet
Störst andel av svenskarna, 31 %, ser ”att någon i familjen bli av med jobbet” som det största hotet mot privatekonomin, vilket är något färre än förra året. 18 % tycker inte att det finns något som kan hota deras privatekonomi och 17 % ser den egna konsumtionen som det största hotet. Betydligt färre, 6-8 %, ser ökande elpriser, ökande räntekostnader och nedgång på aktie/fondmarknaden som de största hoten.

- Arbetslöshet är ganska naturligt fortfarande det största hotet. Och en ökande arbetslöshet är också det som skulle få störst konsekvenser på bostadsmarknaden. Däremot kan vi se att oron för ökande elpriser och räntekostnader har minskat de senaste åren. Det kan också bidra till en stark efterfrågan på bostadsmarknaden, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

Om undersökning
Undersökningen genomfördes av Reagera Marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån 30/10-6/11 2013. Kartläggningen genomfördes via en webbenkät med ett riksrepresentativt urval. 1000 personer, 20-74 år, deltog. Motsvarande undersökning, med samma frågor och urval, genomfördes hösten 2012.

Se bifogat dokument med samtliga resultat av undersökningen.

Sammanfattning resultat:

Vad känns som det största hotet mot privatekonomin under hösten och vintern?
- Att någon i familjen blir av med jobbet 31 % (33 % 2012)
- Det finns inte något som kan hota min privatekonomi 18 % (17 %)
- Min egen konsumtion 17 % (14 %)
- Ökande elpriser 8 % (9 %)
-Nedgång på aktie/fondmarknad 7 % (9 %)
- Ökande räntekostnader 6 % (7 %)
-Annat 12 % (11 %)

Hur ser du på framtiden avseende konjunkturen i Sverige?
- Konjunkturen kommer vara svajig och svänga fram och tillbaka en tid framöver 66 % (68 % 2012)
- Vi har lagt det värsta bakom oss och är sakta på väg mot en högkonjunktur 25 % (12 %)
- Konjunkturen kommer bli sämre och att återhämtningen är långt borta 6 % (18 %)
- Vi har lagt det värsta bakom oss och återhämtningen kommer gå snabbt 3 % (2 %)

För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 22, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Kort om Fastighetbyrån
Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 400 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige och 8 kontor i Spanien. Under 2012 förmedlade företaget cirka 35 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 50 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.


Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 400 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. Under 2012 förmedlade företaget cirka 35 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 50 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy