Skip to main content

Investeraravdrag saknas för idéburna företag

Blogginlägg   •   Okt 26, 2012 10:20 CEST

I SOU 2012:3 ratade remissinstanserna förslaget om riskkapitalavdrag som var utformat som en skattekredit. Nu har det i budgetpropositionen, samt i en promemoria från finansdepartementet, kommit ett nytt förslag om investeraravdrag.

Avdraget gäller privatpersoner och företaget ska vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och ha en lönesumma på minst 300 000 kr senast året därpå.

Samtidigt säger politiker på både lokal och nationell nivå att de vill ha en mångfald av utövare inom välfärdens område. Min undran är varför är inte de idéburna företagen såsom ideella föreningar och stiftelser med som företag där investerare ska få investeraravdrag? Här vill regeringen skapa ett statligt stöd för riskkapital och glömmer idéburen sektor.

På samma gång har EU-kommissionen antagit ett dokument som är deras förslag om initiativ för socialt företagande. Det innehåller 11 nyckelåtgärder för att skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovation. Dessa nyckelåtgärder finns inom tre områden, varav ett handlar om att förbättra tillgången till finansiering.

  1. Före utgången av 2011 föreslå en europeisk regleringsram för solidariska investeringsfonder för att underlätta de sociala företagens tillgång till finansmarknaderna
  2. Fortsätta att underlätta möjligheterna att få mikrokrediter
  3. Inom ramen för EU:s program för social förändring och social innovation, föreslår kommissionen inrättandet av ett europeiskt finansieringsinstrument på 90 miljoner euro som syftar till att underlätta de sociala företagens tillgång till finansiering för start, utveckling och expansion.
  4. Kommissionen har föreslagit ett uttryckligt införande av en investerings-prioritering gällande sociala företag inom ramen för Eruf- och ESF-förordningarna från och med 2014, i syfte att tillhandahålla en tydlig rättslig grund och möjliggöra för medlemsstaterna och regionerna att ta med målinriktade åtgärder i sina ESF- och Eruf-program för 2014–2020.

Medlemmarna inom Famna, som är branschorganisationen för non-profit vård och social omsorg, omsatte förra året 3,7 miljarder kronor och hade drygt 5000 anställda.

När ska idéburna företag inom vård och social omsorg erkännas och få samma status och möjligheter som kommersiella företag?

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy