Skip to main content

Pionjär i Sverige och Europa

Blogginlägg   •   Okt 19, 2012 09:14 CEST

Skyddsvärnet i Stockholm har som pionjär i såväl Sverige som Europa importerat konceptet LifeRing som ursprungligen startades i USA.  LifeRing är en sekulära självhjälpsgrupp, som är ett alternativ till AA och NA´s 12-stegsprogram. Psykolog Lars Bergström leder arbetet.

LifeRing startade i USA med anledning av att åtskilliga missbrukare inte kan eller vill relatera till 12-stegsprogrammens religiösa innehåll och kopplingar till gud/högre makt.

Eftersom Skyddsvärnet mött liknande synpunkter från personer som sökt hjälp och med anledning av att Skyddsvärnet slutat med 12-stegsbehandling och gått över till kognitiv beteendeterapi (KBT) och Motivational Interwieving (MI) stod det klart att vi även måste kunna erbjuda en sekulär KBT-baserad självhjälpsgrupp.

För många som genomgått behandling för missbruk eller beroende fyller självhjälpsgrupper en viktig funktion för att, efter avslutad insats, kunna upprätthålla uppnådd livsstilsförändring. För andra, som av olika skäl inte får tillgång till eller inte tar emot samhällets insatser, utgör självhjälpsgrupper i många fall det enda stödet i strävan efter att leva ett liv utan alkohol eller droger.

Vi arbetar nu för att få projektmedel för att kunna utbilda fler ledare/föreningar som kan starta LifeRing grupper/möten på olika orter i Sverige. Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy