Skip to main content

Tranparens inom idéburna organisationer

Blogginlägg   •   Jul 11, 2012 13:59 CEST

I Dagens Samhälle 25/2012 sägs att ideell sektor har brist på transparens. Detta efter att via e-post till 73 ideella friskolor ombett dessa att lämna ut årsredovisningar, endast en svarade dock utan att lämna ut årsredovisningen.

Famna, branschorganisationen för non-profit inom vård och omsorg, har 47 medlemsorganisationer. Vid en snabb koll på hemsidorna så visar de att knappt hälften har sina årsredovisningar och verksamhetsberättelser utlagda. Flera av de andra skulle säkerligen skicka sina årsredovisningar till de som frågar efter dem.

Många av organisationerna har även många andra dokument publicerade helt öppet på hemsidan. Dessa kan vara patientsäkerhetsberättelser, stadgar, värderingsdokument, utvärderingar och tillsynsrapporter mm.

De idéburna företagen har dessutom förtroendevalda revisorer, vid sidan om de auktoriserade, för att granska att verksamheten drivs så som det är bestämt enligt stadgar och andra styrdokument. Vi genomgår på detta sätt en större granskning av hela verksamheten, årligen, än vad kommersiella företag gör där endast ekonomin är det intressanta.

Transparens kring verksamhetsberättelse och årsredovisning är viktig men jag tycker att det är viktigare med transparens kring hur vinsterna i offentliga, privata samt idéburna företag används.  Skyddsvärnet, som är en ideell förening, saknar vinstutdelning då vi inte har några ägare. Vi återinvesterar all vinst i organisationen för att utveckla den vidare för att på bästa sätt gagna brukarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.