Skip to main content

Taggar

Utbildning

Yttrande om Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Skyddsvärnet menar i sitt remissvar att betänkandet, som handlar om våld i nära relationer, till övervägande fokuserar på mäns våld mot kvinnor och barn men att det i samhället även finns många män, många äldre och funktionshindrade som utsätts för våld och behöver uppmärksammas mer än idag.

Skyddsvärnets Verksamhetsberättelse år 2013

I verksamhetsberättelsen för 2013 kan du läsa om de insatser vi gjort för att förverkliga vår vision. Här kan du läsa om Vårdkedjans utveckling år 2013, hur vi gett röst åt klienternas och medarbetarnas erfarenheter och vilka nya mötesplatser som utvecklats under året för att stärka Skyddsvärnets opinionsarbete med att främja lika rättigheter och möjligheter.

Välkommen till vårens aktiviteter i Väntorp!

•10 april Påskmarknad •15 maj Invigning av Glödens kiosk där produkter kan köpas •12 juni Sommarmarknad

Narkotikaläget i Sverige - seminarium 23 april 2014
Välkommen till seminarium om Våldsamma upplopp, del 2, den 5 november 2013

Med utgångspunkt från kravallerna i Husby våren 2013 har ansvariga inom Skyddsvärnets opinions- och utvecklingsarbete ställt sig frågan varför? I ett försök att sprida kunskap och reflektion kring det inträffade beslöts att arrangera två seminarier hösten 2013 på ABF-huset i Stockholm.

Välkommen till seminarium om Våldsamma upplopp, del 1, den 1 oktober 2013

Med utgångspunkt från kravallerna i Husby våren 2013 har ansvariga inom Skyddsvärnets opinions- och utvecklingsarbete ställt sig frågan varför? I ett försök att sprida kunskap och reflektion kring det inträffade beslöts att arrangera två seminarier hösten 2013 på ABF-huset i Stockholm.

Välkommen till seminarium om Psykisk Ohälsa 28 maj

Välkommen till seminarium om Psykisk Ohälsa på ABF-huset i Stockholm 28 maj 2013.Läs programmet och anmäl dig!

Välkommen till Grön Inspirationsdag lördag 4 maj 2013

Sociala företag bjuder in till Grön Inspirationsdag lördag 4 maj 2013 vid Kafé Sjöstugan i Bergshamra.

Inbjudan till Jallas slutkonferens  31 maj 2013

Projekt Jalla för alla inbjuder till en slutkonferens den 31 maj 2013 i Stockholm där de goda och intressanta resultat som växt fram i projektet kommer att visas upp. Även andra goda och utvecklande resultat kring ensamkommande presenteras.

Seminarium 12 mars 2013 - Ungdomsbrottslighet
Seminarium 29 januari 2013 - Anhöriga till brottslingar
Seminarium 4 december 2012 - Våldsutsatta barn
Yttrande SOU201217

Yttrande SOU201217

Dokument   •   2012-11-22 09:28 CET

Yttrande SOU 2012:34

Yttrande SOU 2012:34

Dokument   •   2012-11-22 09:25 CET

Utbildning Jalla för alla

Utbildning Jalla för alla

Dokument   •   2012-08-17 14:42 CEST

Skyddsvärnet kommer under hösten 2012 och våren 2013 att erbjuda och genomföra utbildningar för anställda inom kommuner, boenden, skolor med flera. Vi har skapat metoder som utvecklar både den nyanlända flyktingungdomen och samhällets institutioner. Metoden går ut på att ungdomen tar ett eget ansvar för framtiden i det nya hemlandet och att det sker ett erfarenhetsutbyte från båda hållen.

Skyddsvärnets Utbildningar för uppdragsgivare med flera
Seminarium 6 november 2012

Seminarium 6 november 2012

Dokument   •   2012-06-29 09:40 CEST

Seminarium 9 oktober 2012

Seminarium 9 oktober 2012

Dokument   •   2012-06-29 09:39 CEST

Seminarium 30 augusti 2012

Seminarium 30 augusti 2012

Dokument   •   2012-06-29 09:38 CEST

Inbjudan till seminarium om Tonårsföräldrar

Vad finns det för myter om unga föräldrar? Och vad påverkar unga föräldrars deltagande i BVC-grupp och finns det missbruk hos unga tonårsföräldrar?Om du tycker att dessa frågor är intressanta välkomnar vi dig till vårt seminarium tisdag 8 maj 2012 på ABF-huset. Läs hela programmet här och anmäl dig snarast till seminarium@skyddsvarnet.se.