Skip to main content

Förslag om vinsttak hämmar idéburen sektor

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 14:33 CET

Nilla Helgesson, vd/direktor Skyddsvärnet

Dagens Industri skriver om hur den ideella sektorn drabbas negativt av vinsttaket som föreslås i välfärdsutredningen. Skyddsvärnets vd och direktor, Nilla Helgesson, Famna och andra aktörer inom ideella sektorn tar ställning i artikeln och uttalar en stark kritik mot regeringen.

Förslag till nytt regelverk för utförande av välfärdstjänster kommer genom Betänkande av välfärdsutredningen (SOU 2016:78). Betänkandet föreslår att idéburna aktörer tvingas sänka sina marginaler kraftigt, trots att många inte plockar ut en krona i vinst.

Regeringen har i sitt direktiv till kommittén angivit att de nya reglerna ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn. Att då samtidigt föreslå denna vinstbegränsning blir motsägelsefullt. Vinstbegränsningen kommer inte att gynna oss idéburna aktörer. Det menar Skyddsvärnets vd Nilla Helgesson.

Utifrån forskning som tagits fram av Score om uppstart och tillväxt inom välfärdssektorn, kan vi se att ideell sektor är riskavert. Vi som idéburna vill inte ta lån för att starta nya verksamheter, på grund av de risker som låntagande för med sig. Det kan drabba våra verksamheter, målgrupper och medarbetare. Som idéburen verksamhet vill vi hantera offentliga medel på ett tillitsfullt sätt och arbeta ihop ett eget kapital för att kunna utveckla, utöka och innovera. 

Idéburna verksamheter är beroende av samhällets behov och efterfrågningar, där förmågan att ställa om och tänka nytt är avgörande. Därför gäller det att spara ihop kapital under de år som verksamheten går bättre, för att vi ska kunna överleva och ha kapacitet att möta upp när samhället behöver det. Förslaget från utredaren utgår från att den idéburna sektorn är statisk, när vi i själva verket behöver vara i rörelse och anpassningsbara. 

Om vi som idéburna inte kan redovisa vinst och spara kapital så riskerar många verksamheter att inte överleva. Då faller Regeringens intention om att ha en stark idéburen sektor som alternativ till kommersiella aktörer.

Skyddsvärnet är en ideell förening vilket innebär att vi saknar ägare. All vinst återinvesteras i våra verksamheter.

Källor:
Om uppstart och tillväxt: Famna
Artikel: Dagens Industri

Skyddsvärnet är en non-profit organisation som sedan 1910 har bedrivit socialt utvecklingsarbete. Vi är en innovativ och flexibel organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Läs mer om oss på www.skyddsvarnet.se

Kommentarer (1)

    Det där är en missvisande bild av förslaget. Verksamheter får göra hur mycket vinst de vill och samla på hög om de vill. Begränsningen ligger i att allt över statslåneräntan+7% måste återinvesteras i verksamheten. För verksamheter som tar ut liten, eller ingen alls, vinst är Välfärdsutredningens förslag en icke-fråga.

    - Patrik Olofsson - 2017-02-13 15:47 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.