Skip to main content

Jallas för allas slutkonferens samlade yrkesverksamma från hela Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 14:04 CEST

27 juni 2013

Projekt Jalla för alla startade 2010 och har lyckats väl med att nå både många ensamkommande och även yrkesverksamma. Det säger Oumie Ella Njai,  projektledare, som den 31 juni 2013 avslutar det treåriga projektet. I projektet har det skapats ett forum för ensamkommande kring livskunskap och Jalla har även fungerat som en samhällsorienteringskurs för
målgruppen.

Under projektets tid har ett hundratal ensamkommande unga nåtts med information och cirka 150 stycken ungdomar som kommit ensamma till Sverige har genomgått kurser samtidigt som de varit delaktiga i skapandet av kvalitativa träffar. Det arbetet, fortsätter Oumie Ella Njai, har gett oss erfarenhet och värdefull information som lett till att Skyddsvärnet inom ramen för sin utbildningsverksamhet kan erbjuda ett utbildningspaket till den sociala sektorn och andra intresserade.

Lyckad slutkonferens
Jalla för allas slutkonferens ägde rum den 31 maj 2013 och samlade yrkesverksamma från hela Sverige som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ensamkommande barn och unga i sitt arbete. Föreläsare från bland annat Sveriges kommuner och landsting,Göteborgs social resurs och Samhällsorienteringen i Stockholm fanns på plats och delade med sig av sina erfarenheter och tips.

Fokus, avslutar Oumie Ella Njai, låg på att dela med sig av goda exempel kring mottagandet av målgruppen i Sverige. Det görs bra saker på olika platser och det är sällan det skapas forum för samverkan där alla kan dela med sig av sina kunskaper.

Skyddsvärnet har ägt och förvaltat projektet och det har finansierats av Arvsfonden

På bilden ses några av Jalla för allas huvudtränare vid konferensens paneldiskussion.

Kontakt:
Oumie Ella Njai, projektledare
Tfn: 070-092 14 53
Mobil: oumie.ella.njai@skyddsvarnet.se

Eva Bernerskog, pressansvarig
Tfn: 076-77 66 510
Mobil: eva.bernerskog@skyddsvarnet.se
 

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy