Skip to main content

LifeRing USA besöker LifeRing Sverige - välkommen 26 september

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2012 11:30 CEST

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm står bakom starten av en ny sekulär självhjälpsgrupp, LifeRing, som är ett alternativ till AA-NA´s 12-stegsprogram. Psykolog Lars Bergström leder arbetet.

LifeRing startade i USA med anledning av att åtskilliga missbrukare inte kan eller vill relatera till 12-stegsprogrammens religiösa innehåll och kopplingar till gud/högre makt.

Eftersom Skyddsvärnet mött liknande synpunkter från personer som sökt hjälp och med anledning av att Skyddsvärnet slutat med 12-stegsbehandling och gått över till kognitiv beteendeterapi (KBT) och Motivational Interwieving (MI) stod det klart att vi även måste kunna erbjuda en sekulär KBT-baserad självhjälpsgrupp.

Den avgående Direktorn för Lifering, Kathleen Gargan från USA, besöker under september  några veckor de länder i Europa som har en fungerande mötesstruktur. Det gäller i första hand Irland, Danmark och Sverige.

Välkommen till Skyddsvärnet 26 september
Kathleen Gargan vill göra sig en bild av de svårigheter och möjligheter som finns i varje land att utveckla befintliga mötesstrukturer. Hon kommer i Sverige att ha möte med Liferingdeltagare, andra inbjudna samt representanten för Lifering i Sverige Lars Bergström, samt delta i det lokala Liferingmötet den 26 september kl 17.30-19.00. Mötet ger rum i Skyddsvärnets lokaler på Hornsgatan 123, (nb) i Stockholm.

Personer som är intresserade av Liferings verksamhet i Sverige är  välkomna att delta i mötet eller efterföljande diskussion om Liferings möjlighet att överleva och utvecklas i Sverige.

Kathleen Gargan kommer att stanna några dagar för att utforska Stockholm som turist och finns antagligen tillgänglig för ytterligare sammankomster om intresse finns. Den som är intresserad av Kathleens senaste rapport från Liferings 2012 årsmöte kan följa denna länk:http://lifering.org/report-of-the-executive-director-to-the-2012-lifering-congress/

Kontakt: Lars Bergström, tfn Tfn: 08-729 17 38 Mobil: 070-09 21 4 50
E-post:lars.bergstrom@skyddsvarnet.se

Bild: Denny Lorentzen

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera