Skip to main content

Ökad efterfrågan på Skyddsvärnets Hot- och Våldsutbildning

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 12:15 CEST

- Arbetsmiljöverket lägger ett stort ansvar på arbetsgivare för att förebygga våldsamma händelser. Det menar Oumie Ella Njai, Skyddsvärnets utbildningsansvarige, som under det senaste året sett en ökad efterfrågan på Skyddsvärnets Hot- och Våldsutbildning. Det förebyggande arbetet kring säkerhet och trygghet vid våra arbetsplatser och i hemmet är det huvudsakliga skälet till den ökande efterfrågan menar Njai.

-De som går utbildningen berättar ofta från egna erfarenheter kring utsatthet och om de upplevda faktorer som triggar igång en våldsam och hotfull situation. En stor grupp som efterfrågat metoder för att kunna möta dramatiska oförutsedda händelser är förskolor säger Oumie Ella Njai. Andra grupper är bland annat socialarbetare och elektriker som ofta besöker andras hem i sin yrkesutövning.

Den direkta nyttan hos dem som gått utbildningen visar sig i form av en ökad trygghetskänsla hos människor, avslutar Oumie Ella Njai. Personerna lär sig och får kunskaper i om hur man ska hantera våldsamma och hotfulla situationer. Utbildningen innehåller teman som t.ex. Brottsprevention (metod), förebyggande åtgärder, krispsykologi, krisstöd, taktisk kommunikation, hot- och konflikthantering samt praktiska övningar för enkelt självskydd.

FAKTA
Enligt Brå är den mest utsatta gruppen "unga vuxna (20–24 år) där utsatthet för brott mot enskild person (till exempel misshandel, personrån, sexualbrott) är nästan dubbelt så hög som i den övriga befolkningen. När man studerar särskilda brottstyper noteras att unga män är den grupp som har högst utsatthet för misshandel (7 %) och att utsatthet för hot är vanligast bland unga kvinnor (7 %). Ensamstående föräldrar är också en grupp med hög utsatthet, och här noteras en särskilt hög utsatthet för trakasserier (6 %)." (Källa: www.bra.se).

 Kontakt:
Utbildningsansvarig
Oumie Ella Njai
Tfn: 08-599 09 254
Mobil: 070-092 14 53
E-post: oumie.ella.njai@skyddsvarnet.se

Bild: Matton
 

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera