Skip to main content

Skyddsvärnet anlitas av Stockholms stad för att utveckla trygghet i offentliga miljöer

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2013 20:39 CEST

Den 3 augusti 2013 startar Skyddsvärnet ett nytt samarbete med Stockholms stad – denna gång att utveckla trygghet i offentliga miljöer för barn och ungdomar.  Verksamheten har tidigare utförts av Fryshuset/KFUM inom ramen för Lugna gatans verksamhet.

Det är ett stort och viktigt uppdrag vi fått. Det säger Nilla Helgesson, direktor.
- Skyddsvärnets trygghetsvärdar kommer att synas på Stockholms gator kvällar, nätter och helger. Det är ungdomarna vi ska möta, trygghetsvärdarna ska genom sin närvaro skapa möjlighet till kontakt och förtroende. Genom att patrullera i olika stadsdelar ges vi möjlighet att upptäcka unga som behöver stöd och hjälp. Då kan vi stoppa nyrekrytering och början till brottslig verksamhet.

Samarbete över gränserna
Skyddsvärnet kommer att samarbeta med polis, fältassistenter och socialtjänst som organisationen sedan tidigare har ett upparbetat samarbete med. Uppdraget innebär en tydlig förstärkning av det förebyggande arbetet inom Skyddsvärnets vårdkedja.

Att hålla nere ungdomsvåld och negativa beteenden är redan nu en daglig verksamhet i Skyddsvärnet menar Nilla Helgesson
. -Hos oss finns det god kompetens att hantera laddade situationer på sätt som i möjligaste mån minimerar risken för att någon ska komma till skada. Den kunskapen och erfarenheten har gjort att Skyddsvärnet sedan ett par år tillbaka har ramavtal och arbetar med externa utbildningduppdrag kring förebyggande av hot och våld och självskydd. Utbildningar har hållits för Stockholms stad och för Södertälje kommun.

SAFE STOCKHOLM
I den nya verksamheten, som fått namnet SAFE STOCKHOLM kommer två arbetsledare och åtta heltidsanställda trygghetsvärdar att arbeta för att skapa kontakter med de unga i aktuella områdena.

Stadens vision vägledande för arbetet
Nilla Helgesson menar att det för Skyddsvärnet är betydelsefullt och viktigt att dela stadens vision - att Stockholm ska erbjuda en trygg och inspirerande miljö att växa upp i. 
-Barn och ungdomar är en betydelsefull och prioriterad grupp för stadens arbete. Vi kommer att använda våra kunskaper för att förverkliga det målet.

Avslutningsvis säger Nilla Helgesson att det är tillsammans vi kommer att lyckas med detta arbete.
-Genom samarbetet mellan Stockholms stad, Skyddsvärnet, polisen, andra myndigheter och organisationer som finns och verkar i Stockholms city har jag stora förhoppningar om att vi kan göra betydelsefulla insatser för barn och ungdomar,

Kontakt:
Direktor
Nilla Helgesson
Tfn: 08-729 17 33
Mobil: 070- 586 13 61
E-post: nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Bild: Denny Lorentzen

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (1)

    Strålande nyhet.
    Hoppas ni når framgång och kan utöka närvaron framöver. Viktigt arbete ni utför.
    Tummen upp
    Pål

    - Pål - 2013-08-04 01:59 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera