Skip to main content

Skyddsvärnet deltar på Workshop om kvalitet i Finland

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 10:30 CET

Skyddsvärnet deltar på Workshop om kvalitet i Finland

14 februari 2011

Skyddsvärnets enhetschef Susanne Rosén är inbjuden till en workshop i Helsingfors den 15-16 februari om metoder i kvalitetsarbete.  Skyddsvärnet som arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring i den egna organisationen ser resan som ytterligare en möjlighet att fördjupa sitt arbete. Arrangörer är Coompanion i samarbete med Europeiska Socialfonden.

Skyddsvärnet samarbetar sedan tidigare med Famna i Värdeforum, något som lett till utveckling av förmågan att, i egen regi eller i samarbete med övriga, bedriva systematisk kvalitetsutveckling och skapa en ändamålsenlig för- bättringskultur.

I en kommentar säger Susanne Rosén, enhetschef att hon ser fram emot resan och att hon hoppas få ökad kunskap i kvalitetssäkring för att ytterligare förstärka Skyddsvärnets vårdkedja.

För vidare information kontakta Susanne Rosén på tfn 08-729 17 34.

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy