Skip to main content

Skyddsvärnet tar fram symbol för non-profit

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 13:47 CET

Varken Skyddsvärnet, som ideell organisation, eller våra uppdragsgivare inom
offentliga sektorn, har vinstmotiv. Det säger Skyddsvärnets direktor Nilla Helgesson i ett uttalande kring den senaste tidens debatter om vinst i vården.

-Men i det svenska samhället finns det en tredje företagsform, där det
yttersta målet är att ge vinst till sina ägare.  Denna företagsform har
alltmer börjat ta plats i den offentliga skattefinansierade sektorn.  Men har
den organisationstypen samma samhälleliga mål som den offentliga sektorn  och vad händer om ägarnas mål ytterst är kommersiella? 

Skyddsvärnet vill peka på betydelsen av val av företagsform som styrmedel.
Företagsformen, vare sig den är ideell, offentlig eller vinstdrivande, avgör
innehållet i etiken och förhållningssättet ut mot samhälle och klient.  Mål kan
sättas utifrån värden, men också utifrån vinstintresse – trots att
uppdragsgivaren, den offentliga sektorn, är densamma.

Jag uppmanar, säger Nilla Helgesson,  den idéburna branschen att, liksom
Skyddsvärnet, skapa tydliga uttryck och fortsätta att synliggöra de värden som
styr oss idéburna organisationer.

- Tala dem, skriv dem, twittra dem, fotografera dem, blogga dem, bildsätt dem
och framförallt offentliggör dem i varje tänkbart sammanhang med den offentliga sektorn och dess utövare. Kanske vi den vägen kan få den offentliga sektorn att ha större fokus och uppmärksamhet på mål utifrån värden vid till exempel kriterier vid upphandlingar.

Eva Bernerskog,  Skyddsvärnets kommunikationsansvarige, berättar att  organisationen i dagarna  tagit fram en  logotypesymbol för att förtydliga organisationens idéburna värde. 

Märket är skapat av formgivare Ann Ahlbom Sundqvist. 

-Vi har tagit fram symbolen för att synliggöra att Skyddsvärnet återinvesterar all vinst i sina verksamheter. Märket kommer att användas flitigt  inom vår organisation – för att visa att vi skapar mål utifrån värden, inte mål  utifrån vinstintressen, avslutar Eva Bernerskog.

Bild: Eva Bernerskog, kommunikationsansvarig (tv) och Nilla
Helgesson
, direktor (th)

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy