Skip to main content

Skyddsvärnet till Almedalen!

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 10:31 CEST

Vill du ta del av eller använda vår kunskap och erfarenhet under Almedalen 2016? Skyddsvärnet har en bred verksamhet inom social omsorg och social hållbarhet, integration och arbetsmarknad, arbetsintegrerande sociala företag, utbildning och sociala innovationer. Vi kan medverka i samtal, paneler, seminarier och diskussioner kring bland annat följande ämnen:

Arbetsintegrering/Arbetsintegrerande Sociala Företag
Vi arbetar med arbetsträning och matchning ut till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Fokus ligger på att från dag ett ta fram individens kunnande och förmåga som matchar behov hos arbetsgivare. 25-40% går vidare till arbete eller studier.

Ensamkommande flyktingbarn
Skyddsvärnet har lång erfarenhet på området då vi arbetat med ensamkommande flyktingbarn de senaste 12 åren. Vi tar emot ensamkommande flyktingbarn i HVB-hem och familjehem, och som senare slussas ut i våra träningslägenheter/stödboenden.

Utbildning – både för yrkespersoner och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

  • Hotell- och restaurangutbildning (teori och praktik) som leder till arbete.
  • Samhällsorientering på många olika språk
  • Jalla för alla (unikt material som är en form av samhällsorientering för ungdomar)

För yrkesverksamma har vi bl.a.

  • Utbildningar, workshops och föreläsningar inom området ”kulturkrockar”
  • Hot och våld utbildning för att minska hot och våld i arbetslivet (teori och praktik).

Sociala innovationer
Skyddsvärnet har arbetat med sociala innovationer sedan starten år 1910. Under organisationens första 30 år arbetades det med övervakning och personundersökningar, vilket togs över av staten år 1942 som då bildades Skyddet (numera Frivården). Skyddsvärnet var alltså den som startade Kriminalvårdens Frivård.

I nutid har vi startat Europas första möte inom sekulär självhjälpsgrupp (tidigare fanns bara religiösa självhjälpsgrupper såsom AA, NA och DAA). Vidare har vi startat Sveriges första organisation av och för ensamkommande, SEF, som nämns ovan. Vi håller just nu på med ännu fler sociala innovationer!

SAFE Stockholm - SAFE Botkyrka
Vi har fått Botkyrkas och Stockholms stads förtroende att driva trygghetsarbete för barn och ungdomar. Vi arbetar med trygghetsvärdar i central Stockholm med

Plattan som nav och i Botkyrkas kommun med fokus i Fittja, Hallunda, Norsborg. Vi arbetar i nära samverkan med andra föreningar, frivillig organisationer, polisen,
fastighetsägare, kommuner och myndigheter. Några av trygghetsvärdarna kommer att medverka i Almedalen.

Kriminalitet och/eller missbruk
Skyddsvärnet har i över 100 år arbetet med att ge individuella stödinsatser för personer med kriminalitets- och /eller missbruksproblematik. Vi driver ett av landets tre Halvvägshus som slussar ut Kriminalvårdens klienter under påföljdstiden. Vi är uppdaterade på missbruksproblematiken och olika droger samt olika former av behandlingar (enligt Socialstyrelsens missbruksriktlinjer).

Hör av er!
Vi kan mycket om upphandlingar av olika slag då vi är en ideell organisation som helt saknar bidrag från kommun och staten. Vi lever helt på de tjänster och produkter vi säljer och skriver av den anledningen 50-90 anbud per år.

Vill du/ni boka möte med oss eller önskar vår medverkan i en panel, diskussion eller seminarium? Kontakta oss!

Skyddsvärnet är en non-profit organisation som sedan 1910 har bedrivit socialt utvecklingsarbete. Vi är en innovativ och flexibel organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Läs mer om oss på www.skyddsvarnet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy