Skip to main content

Skyddsvärnets styrelse har två nya ledamöter

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 13:26 CEST

3 juni 2013

Skyddsvärnets styrelse har två nya ledamöter, båda med stor erfarenhet av socialt arbete.

Styrelseordförande Gunnar Engström välkomnar på bilden de invalda ledamöterna.  Lotta Persson (tv), är tidigare socialchef i Botkyrka kommun. Hon har arbetat inom socialtjänsten i Solna (1975-1995) och Botkyrka (1995-21013). Sedan 2007 är Lotta Persson ordförande i föreningen Sveriges socialchefer.

Anne-Marie Bergström (th) har under lång tid arbetat som kammaråklagare i Stockholm, senast med inriktning på ungdomsärenden och övergrepp mot barn. Hon har även under en kortare period varit verksam som jämställdhetsom- budsman (JÄMO).

Fakta
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en ordförande och därutöver minst sex (6) och högst nio (9) ledamöter. Arbetstagarna är representerade i styrelsen genom sina respektive personalorganisationer, som tillsammans utser en ledamot i styrelsen som personalrepresentant.

Ordföranden och övriga ledamöter väljs av årsmötet för en period av två år. Hälften av dessa ledamöter väljs vid vartannat årsmöte. Styrelsen bör ha en allsidig sammansättning och bör bestå bland annat av personer med erfarenhet från kriminalvård och socialt arbete. Den som är anställd av föreningen kan inte väljas till ledamot i styrelsen eller till revisor. Läs mer om styrelsens arbete
här.

 

Presskontakt:
Eva Bernerskog, kommunikationsansvarig
Mobil 076-77 66  510
E-post: eva.bernerskog@skyddsvarnet.se

Bild: Denny LorentzenFöreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy