Skip to main content

Thomas Ekbom ny styrelseordförande i Skyddsvärnet

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 15:52 CEST

20 maj 2014

Vid Skyddsvärnets årsmöte den 19 maj 2014 valdes Thomas Ekbom till ny styrelseordförande i Föreningen Skyddsvärnet. Han efterträder Gunnar Engström, styrelseordförande mellan åren 2004-2014.

Thomas Ekbom säger i ett uttalande att det är med stolthet han axlar posten som Skyddsvärnets nya ordförande efter Gunnar Engströms avgång den 19 maj 2014.
-Som nytillträdd ordförande kommer jag, tillsammans med övriga inom organisationen, att koncentrera mitt arbete på att fortsätta stärka Skyddsvärnets roll som aktiv, dynamisk aktör i arbetet med att  förhindra brott och social utslagning i samhället.

Människor i kris, fortsätter Ekbom, är ofta på väg in i stora svårigheter. Människor i kris kan också vara på väg ur krisen. Oavsett behövs konkret stöd och hjälp. Sveriges olika myndigheter, kommunala, landstings-kommunala och statliga har ansvar för att ge stöd och hjälp till dessa människor. Detta för att stärka deras möjligheter att bli fungerande samhällsmedborgare.

Skyddsvärnet samverkar idag med cirka trettio kommuner i Stockholmsregionen och 46 kommuner i Kronoberg, Halland och Skåne samt Kriminalvården och Arbetsförmedlingen genom de ramavtal/avtal som slutits.

- Vi ska aktivt förebygga framtida generationers svårigheter säger Thomas Ekbom i en avslutande kommentar kring sitt nya uppdrag.
-Det gör vi genom att kraftfullt samverka med dagens generationer, klienter och deras anhöriga samt med myndigheter och ideella organisationer. Vi tror på Hjälp till självhjälp.

 

Kontakt:
Styrelseordförande
Thomas Ekbom
Mobil: 070-81 80 544

Pressansvarig
Eva Bernerskog
Mobil 076-77 66 510


Foto: Tashkin Ali

 


 

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (1)

    Gratulerar!

    - Lars Metelius - 2014-05-23 15:59 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera