Skip to main content

Taggar

Frivilligresurser under flyktingsituationen Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 2015

Rapporten bygger i första hand på intervjuer med representanter för några kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället. Studien har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Så kan man använda militära strategier mot cancer - Figurer med bildtext

Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med Robert Egnell, professor och strateg vid Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer.

Fakta om miljökonsekvenser i samband med explosiva kvarlämningar
Managing financial crisis - Program

Managing financial crisis - Program

Dokument   •   2012-01-30 13:10 CET