Skip to main content

Taggar

Frivilliga stöttade samhället under flyktingsituationen

Frivilliga stöttade samhället under flyktingsituationen

Nyheter   •   Feb 27, 2017 08:00 CET

Flyktingsituationen 2015 innebar svåra påfrestningar för det svenska samhället. En ny rapport visar att frivilliga underlättade krishanteringen. Men för att frivilligorganisationerpå ett effektivt sätt ska kunna möta samhällets behov vid kriser behövs rutiner och samordning.

Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

Nyheter   •   Feb 15, 2017 12:10 CET

Crismart på Försvarshögskolan tar i en ny rapport upp utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Rapporten ger en övergripande bild av hur det idag fungerar på lokal, regional och nationell nivå. Den fungerar också som stöd för högskolestudenter och handläggare på myndigheter.

Försvarshögskolan och Saab tecknar ramavtal för samarbete

Nyheter   •   Sep 09, 2015 12:43 CEST

Försvarshögskolan och försvars- och säkerhetsföretaget Saab tecknade idag, onsdagen den 9 september ett historiskt ramavtal. Syftet med avtalet är att gemensamt stärka och utveckla områden som är gemensamma för parterna i ett långsiktigt perspektiv genom forskning, studier, utbildning och utvecklingsprojekt.

Ny rapport: Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå

Ny rapport: Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå

Nyheter   •   Jul 01, 2015 16:22 CEST

I en ny rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) presenteras en rad brister i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism och åtgärder för att förbättra det arbetet.

Försvarsmaktens FN-insats i Mali – seminarium på Försvarshögskolan 26/11

Nyheter   •   Nov 18, 2014 14:13 CET

Försvarshögskolan genomför tillsammans med Criscom ett seminarium om den svenska insatsen i Mali 26/11. Medverkar gör försvarsminister Peter Hultqvist (S), generallöjtnant Göran Mårtensson (C INSATS) och överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson (C MALI 01).

Försvarshögskolans Kandidatprogram Sveriges mest populära

Nyheter   •   Apr 29, 2014 10:02 CEST

Försvarshögskolans Kandidatprogram i statsvetenskap startade till läsåret 2013/2014 men har trots det redan blivit en mycket eftertraktad utbildning. I vårens ansökning har kandidatprogrammet fått 479 förstahands-ansökningar, vilket är mest av alla jämförbara utbildningar i landet.

Hur motverka mellanstatliga konflikter i cybervärlden?

Nyheter   •   Mar 24, 2014 13:47 CET

Före detta amerikansk presidentrådgivare leder workshop om att bygga och mäta förtroenden.

Krims ryska och ukrainska historia

Krims ryska och ukrainska historia

Nyheter   •   Mar 21, 2014 13:25 CET

Under den pågående krisen i Ukraina har historiskt grundade argument för Krims tillhörighet framförts av många olika sidor, inte minst från Ryssland, Ukraina och krimtatarerna. Piotr Wawrzeniuk vid Militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan ger här en kort bakgrund till vilka riken Krim tillhört de senaste 1 100 åren.

Dubbelt så många ansökningar till officersprogrammet

Dubbelt så många ansökningar till officersprogrammet

Nyheter   •   Jan 16, 2014 13:17 CET

Antalet ansökningar till officersprogrammet har ökat med 107 procent jämfört med förra året. Glädjande nyheter eftersom Försvarsmaktens behov av nya officerare är stort.

Öppen föreläsning den 18 november på Försvarshögskolan

Öppen föreläsning den 18 november på Försvarshögskolan

Nyheter   •   Nov 13, 2013 10:19 CET

Trots enorma militära och civila satsningar har den internationella koalitionen uppnått ytterst begränsade resultat i Irak och Afghanistan. Med utgångspunkt från sin nyutkomna bok kommer Robert Egnell, docent och forskare vid Försvarshögskolan, att berätta om utmaningarna kring deras uppdrag.