Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 8 träffar

Så kan man använda militära strategier mot cancer

Så kan man använda militära strategier mot cancer

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 13:53 CET

Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med Robert Egnell, professor och strateg vid Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer.

Ammunition som förorenar – vad gör vi åt det? Högaktuell forskning vid Försvarshögskolan om explosiva kvarlämningar

Ammunition som förorenar – vad gör vi åt det? Högaktuell forskning vid Försvarshögskolan om explosiva kvarlämningar

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 14:15 CET

Riksrevisionen har granskat regeringens och berörda myndigheters hantering av föroreningar eller oexploderad ammunition som orsakats av staten och kan medföra risk för människor och miljön. Doktorand och överstelöjtnant Fredrik Johnsson vid Försvarshögskolan är positiv till granskningen men framhåller vikten av att åtgärder utformas utifrån ett helhetsgrepp.

Ny bok uppmärksammas av EU-kommissionären Kristalina Georgieva

Ny bok uppmärksammas av EU-kommissionären Kristalina Georgieva

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2013 13:01 CET

Trycket på EU ökar efter varje kris som sker inom och utanför dess gränser. Vad har EU egentligen för kapacitet? I en ny bok tar Magnus Ekengren, docent på Försvarshögskolan, ett helhetsgrepp på EU:s krishantering.

Det globala säkerhetsläget ställer ökade krav på officersutbildning

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2009 18:28 CEST

Försvarshögskolan har idag lämnat in sitt remissvar på utredningen "Ett användbart och tillgängligt försvar - Stödet till Försvarsmakten" (Fö 2009:A). - Vi anser inte att officersutbildning med bibehållen kvalitet är möjlig med de förslag som utredningen lägger, varken på grundläggande eller högre nivå, säger Försvarshögskolans rektor Mats Ericson.

Nyheter Visa alla 7 träffar

Frivilliga stöttade samhället under flyktingsituationen

Frivilliga stöttade samhället under flyktingsituationen

Nyheter   •   Feb 27, 2017 08:00 CET

Flyktingsituationen 2015 innebar svåra påfrestningar för det svenska samhället. En ny rapport visar att frivilliga underlättade krishanteringen. Men för att frivilligorganisationerpå ett effektivt sätt ska kunna möta samhällets behov vid kriser behövs rutiner och samordning.

Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

Nyheter   •   Feb 15, 2017 12:10 CET

Crismart på Försvarshögskolan tar i en ny rapport upp utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Rapporten ger en övergripande bild av hur det idag fungerar på lokal, regional och nationell nivå. Den fungerar också som stöd för högskolestudenter och handläggare på myndigheter.

Försvarshögskolan och Saab tecknar ramavtal för samarbete

Nyheter   •   Sep 09, 2015 12:43 CEST

Försvarshögskolan och försvars- och säkerhetsföretaget Saab tecknade idag, onsdagen den 9 september ett historiskt ramavtal. Syftet med avtalet är att gemensamt stärka och utveckla områden som är gemensamma för parterna i ett långsiktigt perspektiv genom forskning, studier, utbildning och utvecklingsprojekt.

Ny rapport: Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå

Ny rapport: Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå

Nyheter   •   Jul 01, 2015 16:22 CEST

I en ny rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) presenteras en rad brister i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism och åtgärder för att förbättra det arbetet.

Evenemang 1 träff

Pressinbjudan: Ett kryssningsfartyg kapat i Östersjön

Evenemang   •   Jun 08, 2009 15:08 CEST

Rapporten "Preventing Terrorism in Maritime Regions: Case Project Poseidon" presenteras av projektledaren Timo Hellenberg, Alexanderinstitutet, Helsingfors universitet. OBS! Presentationen och efterföljande frågor och svar sker på engelska. Rapporten har sammanställts av Alexanderinstitutet och Centrum vid Försvarshögskolan. Föranmälan krävs till Anneli Lindstedt, Försvarshögskolan, 08-553 425 32.

2009-06-16, 13:00 - 14:00 CEST

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Dokument 3 träffar

Frivilligresurser under flyktingsituationen Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 2015

Rapporten bygger i första hand på intervjuer med representanter för några kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället. Studien har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Så kan man använda militära strategier mot cancer - Figurer med bildtext

Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med Robert Egnell, professor och strateg vid Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer.

Fakta om miljökonsekvenser i samband med explosiva kvarlämningar

Kontaktpersoner Visa alla 5 träffar

 • Chef sektionen för analysstöd, Crismart Försvarshögskolan
 • Jecgnnnly.huDezasczahaaompzqs-oyBezvrgitersp@fuohsqh.sooebv
 • 08-553 428 21

 • Director for The Center for Asymmetric Threat Studies, CATS, at the Swedish National Defence University
 • lagwrstp.nvbicywanyadeyor@opfhtps.ujsemz
 • +46 8-553 427 81

 • Kommunikatör
 • anhdnanv-lkienwka.oabavfrdva@feuhsgj.suseze
 • 08-553 42 602

 • Presskontakt
 • Kommunikationsavdelningen Försvarshögskolan
 • casyriqsnale.jqqonydssyfonlp@fulhsoj.shqety
 • 08-553 42 531
 • 070-957 82 07