Skip to main content

FOJAB ställer sig kritiska till SIS omarbetade bostadsstandard

Nyhet   •   Jun 26, 2019 09:13 CEST

Svenska Institutet för standarder, mera känt som SIS, har lagt fram ett förslag till en omarbetad standard för bostäders invändiga mått. FOJAB är en av flera aktörer som ställer sig både kritiska och frågande till förslaget, och har därför lämnat ett remissvar som motsätter sig detta.

Förslaget till den reviderade standarden som SIS har tagit fram avser invändiga mått och funktionsplanering i bostäder och benämns ”SS91 42 21:2006 Byggnadsutformning-Bostäder-Invändiga mått”. SIS anger att orsaken till den omarbetade versionen är en anpassning till gällande byggregler (BBR) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2). 

För att granska förslaget tillsatte FOJAB en arbetsgrupp bestående av såväl bostadsarkitekter som certifierade sakkunniga i tillgänglighet. Med sin samlade kompetens anser gruppen att standarden bidrar till otydlighet, eftersom den inte bara redovisar funktionsmått kring de funktioner som tas upp i Boverkets Byggregler, BBR, utan det förekommer även möbelmått som förvisso är bra att känna till, men som det likväl inte finns krav på att rita in i en bostad. FOJAB menar att SIS utökar bostadsmåtten utöver gällande byggregler, och dessutom framgår av det nya förslaget till AFS 2009:2 att den inte är tillämplig på bostäder.

– Standarden borde istället se över hur funktionsmåtten kan effektiviseras, så att vi kan bygga välplanerade, yteffektiva lägenheter. Ytan är en stor faktor för att få ned boendekostnaderna, vilket blir viktigare när allt fler personer hamnar utanför bostadsmarknaden. Detta ska självklart inte ske på bekostnad av tillgängligheten, men funktionsmåtten måste hållas till ett minimum, säger Emma Carlbom, projektledare Arkitektur på FOJAB.

– Det vore rimligt att det även sker en utveckling av hjälpmedel för funktionsnedsatta, gärna i kombination med mer detaljerade studier av verkliga funktionsmått. Det borde vara betydligt mer samhällsekonomiskt fördelaktigt att på så sätt kunna bygga mindre bostäder med bibehållen tillgänglighet. Det skulle dessutom innebära att fler bostäder i det befintliga beståndet skulle bli tillgängliga, säger Joachim Lundquist, arkitekturchef på FOJAB.

– Dessutom känner inte alla till att SIS inte är en statlig myndighet, utan en ideell förening vars verksamhet finansieras via medlemsavgifter. Deras standarder ska därmed endast ses som rekommendationer, men de används av många bygglovshandläggare vid prövning av bygglov, avslutar Emma Carlbom.

FOJABs remissvar med kommentarer är ett dokument på 32 sidor, med nedanstående sammanfattning:

”FOJAB avstyrker det nya förslaget till SS 914221 då den utarbetats av en arbetsgrupp med bristande representativitet. Den innehåller felaktigheter samt omotiverade utökningar av mått, vilket driver upp kostnaden för bostadsproduktionen. Vi behöver istället hitta sätt att bygga bra yteffektiva lägenheter med lägre boendekostnader, särskilt som allt fler personer hamnar utanför bostadsmarknaden. Det är en brist i SIS utredning att det saknas en ekonomisk konsekvensanalys av den föreslagna nya standarden.

En omarbetad standard är mycket välkommen, men bör då fokusera på att exemplifiera krav utifrån BBR och ta bort önskemål i form av allmänt tyckande. Dessutom behövs en översyn av otydligheter samt inkonsekventa mått.

Vi har likväl valt att grundligt gå igenom framtaget förslag till ny SS 914221, vilket framgår av våra kommentarer. Vår förhoppning är att dessa kommentarer kan vara till hjälp vid en ny omarbetad version av standarden.”

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.