Skip to main content

FOJAB arkitekters Årstidsparker visar vägen i Landskrona

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2017 08:46 CET

Situationsplan Koppargården, Landskrona

FOJAB arkitekters visionsförslag är utvalt i ett parallellt uppdrag i Koppargården, Karlslund i Landskrona. Denna tidiga vision kommer nu att visa vägen i det fortsatta arbetet med området där målet är att åstadkomma en tätare, mer varierad bebyggelse och nya attraktiva mellanrum, samtidigt som en stor del av dagens lägenheter och stråk bevaras.

Landskrona stad ser stora möjligheter för stadsdelen Karlslund i norra Landskrona och tar nu, i samarbete med fastighetsägarna, ett samlat grepp för områdets utveckling. Målet är att förbättra miljön i området och utveckla ett attraktivt bostadsområde i den växande staden. I ett parallellt uppdrag för delområdet Koppargården med Landskronahem som uppdragsgivare har FOJAB arkitekter tagit fram en tidig vision för området.

- Vi är väldigt glada över att Landskronahem valde att gå vidare utifrån våra idéer om Koppargårdens möjligheter. Vårt förslag kallas Årstidsparkerna efter de fyra mindre parker med starka årstidskaraktärer som skapats i förslagets centrala delar, säger Karin Fagerberg på FOJAB arkitekter.

Årstidsparkerna är ett mellanting mellan torg och park. De är tänkta att komplettera områdets generösa grönytor och idrottsanläggningar och bidra till att utveckla områdets identitet. Visionen innehåller 1600 bostäder, inräknat de befintliga, dessutom planeras för två nya förskolor. De nya bostäderna består av en mix av flerbostadshus i en öppen kvarterstruktur och radhus. Nya, diagonala gator leder in mot rekreationsområdet. En genomgående tanke är att det ska vara enkelt att orientera sig i området och att de boende alltid ska ha närhet till en park eller annan mötesplats.

- FOJAB:s idéförslag är det som bäst stämmer överens med våra ambitioner för området. Förslaget blir därför vägledande i arbetet tillsammans med staden, övriga fastighetsägare och hyresgästerna kring omdaningen, säger Helena Fremle, VD på Landskronahem.

Arkitektteamet på FOJAB arkitekter består av Karin Fagerberg, Kjell Adamsson, Pia Månsson, Mikael Pettersson och David Kiss.  

Illustrativ film utifrån idéskiss

FOJAB arkitekter är ett av landets ledande arkitektföretag med 130 kvalificerade medarbetare och kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg. Vår verksamhet är att i en kreativ process skapa och utveckla arkitektur i form av stadsmiljöer, byggnader, landskap och inredning.
Vi skapar form där varje plats är unik och människan är i fokus.
Vi utför högkvalitativt arbete med spets för våra kunder.
Vi skapar arkitektur med värde över tid. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera