This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sandra Petersson är ny chef för Foras avdelning Partsrelationer och Produkt. Hon kommer närmast från en roll som affärsansvarig på samma avdelning och har en bakgrund som handläggare på Fora.
Sandra Petersson är ny chef för Foras avdelning Partsrelationer och Produkt. Hon kommer närmast från en roll som affärsansvarig på samma avdelning och har en bakgrund som handläggare på Fora.

Pressmeddelande -

Sandra Petersson ny chef för Foras partsrelationer

Sandra Petersson började 1 mars som chef för Foras avdelning Partsrelationer och Produkt. Hon ansvarar för partsrelationerna med arbetsmarknadens parter, bland annat Svenskt Näringsliv och LO. På hennes bord finns även administrationen av Avtalspension SAF–LO och därigenom relationerna med de valbara pensionsbolagen.

Fora har de senaste åren satsat mycket på att utveckla dialogen med parterna och relationerna med pensionsbolagen.

– Sandra Petersson har varit en viktig del i det arbetet och därför känns det mycket bra att hon kliver in som chef för vår avdelning Partsrelationer och Produkt. Tillsammans med hela avdelningen tar hon nu detta viktiga arbete vidare, säger Jonas Ardhe, chefsjurist och områdeschef för Juridik och Partsrelationer där avdelningen Partsrelationer och Produkt ingår.

Förståelse för varandras uppdrag

I Sandras Peterssons uppdrag ingår bland annat att hålla ihop Foras kontakter med arbetsmarknadens parter och förbund, bland annat inom Svenskt Näringsliv och LO.

–Vi kommer att fortsätta att arbeta med relationerna med parterna, både på central nivå och på förbundsnivå. Våra relationer underlättas av att vi förstår varandras uppdrag, roller och förutsättningar, säger Sandra Petersson.

Sandra Petersson kom till Fora 2012 och började som handläggare. De senaste åren har hon som affärsansvarig bland annat arbetat med informationsträffar för förbunden och med den utvärdering som görs varje år av de valbara pensionsbolagen.

Tjänstepension för privatanställda arbetare

Fora är en del i det kollektivavtalade trygghetssystemet och administrerar bland annat inbetalningarna till de kollektivavtalade försäkringarna och Avtalspension SAF–LO för privatanställda arbetare.

– Fora har ett viktigt samhällsuppdrag som har stor betydelse för många människor. Jag ser fram emot att fortsätta att bidra till deras trygghet, säger Sandra Petersson.

Kontakt
​Sandra Petersson
Chef Partsrelationer och Produkt
​Telefon: 08-787 40 42
​E-post: sandra.petersson@fora.se

Annelie Sjöström
​Pressansvarig
​Tel: 073 856 67 50
​E-post: annelie.sjostrom@fora.se

Ämnen

Taggar


Om Fora

Fora ett servicebolag som hanterar kollektivavtalade förmåner och guidar företag och deras anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. Genom smarta och prisvärda tjänster bidrar vi till ett tryggare arbetsliv och ett hållbart samhälle. Vi ägs av både Svenskt Näringsliv och LO, och är inte vinstdrivande. Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO. Varje år förmedlar vi cirka 19 miljarder kronor i premier och avgifter. Våra kunder är 235 000 företag och deras anställda. Cirka 3,9 miljoner personer har tjänstepension via Fora. www.fora.se

Presskontakt