Skip to main content

Ford sänker koldioxidutsläppen med 37 procent per fordon – en minskning på ytterligare 30 procent planeras enligt ny rapport

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 14:30 CEST

  • Ford presenterar nu sin fjortonde hållbarhetsrapport där man bland annat kan läsa att företaget – mellan 2000 och 2012 – minskat koldioxidutsläppen från sina fabriker världen över med 37 procent. Dessutom planeras en ytterligare sänkning på 30 procent mellan 2010 och 2025.
  • I Fords miljöarbete ingår självfallet även företagets produktutbud. Idag kan kunderna välja mellan fem olika eldrivna Ford-fordon: Fusion Hybrid, C-MAX Hybrid, laddhybriderna Fusion Energi och C-MAX Energi samt Focus Electric.
  • I Fords senaste hållbarhetsrapport beskrivs också företagets fortsatta arbete med miljörelaterade och sociala frågor, t.ex. förra årets utbildning av 325 leverantörer i hållbarhetsstyrning som ett led i Fords policy vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och ansvarsfullt företagande.

Göteborg, 20 juni 2013 – Mellan 2000 och 2012 lyckades Ford minska koldioxidutsläppen från sina anläggningar världen över med 37 procent per fordon. Man planerar dessutom att minska dessa utsläpp med ytterligare 30 procent från 2010 till 2025, bland annat med hjälp av nya produkter och tekniker samt förbättrade produktionsmetoder.

Fords arbete med att få ned sina koldioxidemissioner beskrivs i bolagets fjortonde årliga hållbarhetsrapport (Sustainability Report) som nyligen publicerades. Ännu viktigare är givetvis bolagets mål att fortsätta minska sina utsläpp.

Sedan år 2000 har Ford redan minskat sina totala CO2-utsläpp från tillverkningen med 4,65 miljoner ton, motsvarande 47 procent. Ford har även uppfyllt sitt åtagande att minska den amerikanska produktionens utsläpp med 10 procent per tillverkat fordon mellan 2002 och 2012. Åtagandet ingår i en satsning som drivs av branschorganisationen Alliance of Automobile Manufacturers. Också koldioxidutsläppen från själva fordonen har minskat i takt med att modeller som exempelvis laddhybriden Ford C-MAX Energi lanserats; per fordon är minskningen 16 procent sedan 2007.

Ford planerar att sänka utsläppen ännu mer. Detta är ett av de många mål som presenteras under rapportrubriken ”Blueprint for Sustainability: Our Journey Continues” (fritt översatt: ”Plan för hållbarhet: vår resa fortsätter ”). Andra delar av den frivilliga rapporten handlar bl.a. om minskad vatten- och energiförbrukning och miljövänligare avfallshantering på företagets fabriker.

”Under de mer än 30 år som jag arbetat på Ford har jag sett hur företaget genomgått en verklig förvandling; hållbarhetsfrågorna ingår nu som en självklar del i affärsplan, produkter, verksamhet och relationer med olika intressenter”, säger Robert Brown, ansvarig för hållbarhets-, miljö- och säkerhetsteknik. ”Vatten- och energiförbrukning, återvinningsmöjligheter, Fords roll när det gäller att minska mängden växthusgaser i atmosfären – det är bara några av de många hållbarhetsaspekter som vägs in i alla våra beslut.”

Fords CFO (finansdirektör) Bob Shanks uppger att hållbarhetsfrågorna nu har byggts in i bilkoncernens affärsplan och stödjer målet att skapa fantastiska produkter, en framgångsrik affärsverksamhet och en bättre värld.

”Vi arbetar idag mycket mer förebyggande med att förstå vikten av hållbarhet i begreppets bredaste mening – inte bara vad gäller våra produkter utan också i kvaliteten på de ekonomiska resultat som produkterna ger”, förklarar Shanks, vars perspektiv presenteras i årets rapport.

1999 publicerade Ford för första gången en frivillig hållbarhetsrapport för att sammanfatta företagets initiativ vad gäller sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor. Precis som bolagets hållbarhetsrelaterade processer och resultat har själva rapporten utvecklats – från en tryckt broschyr som liknar en årsredovisning till dagens detaljerade och mycket omfattande redovisning som kräver en hel webbplats (som du hittar här).

Koldioxid…

I början av 2000-talet identifierade Fords Climate Change Task Force (ung. arbetsgrupp kring klimatförändringar) behovet av att tillmötesgå bl.a. nya marknadstrender och nya lagar och regelverk vad gällde minskningen av koldioxidutsläpp.

Även placerarna hyste en allt större oro för vad klimatförändringarna skulle kunna utsätta företagen för. Detta stärkte kopplingen väsentligt mellan å ena sidan data om/initiativ på klimatområdet – såsom CO2 Model – och å andra sidan tillgången till investeringskapital.

”Vi tog helt enkelt på oss ansvaret att bidra till kampen mot klimatförändringarna”, säger John Viera, globalt ansvarig för frågor som rör hållbarhet och fordonsmiljö.

Ford har utvecklat inte bara produkter och tekniker utan också tillverkningsprocesser i syfte att nå de mål som bolaget satt upp och för att bidra till att mängden koldioxid i atmosfären inte överskrider 450 ppm (parts per million, delar per miljon). Det är detta mål som många forskare, företag och myndigheter anser att vi måste uppnå för att undvika klimatförändringarnas mest allvarliga följder.

Ett exempel på Fords hållbarhetsarbete är bolagets EcoBoost®-motorer, som ger bättre bränsleekonomi och sänkta koldioxidnivåer och nu finns i mer än 600 000 bilar. Sedan försäljningen av Ford C-MAX Hybrid och laddhybriden Ford C-MAX Energi inleddes har mer än 20 miljarder gram koldioxid ”sparats”. Utsläppen från C-MAX Energi är mindre än hälften så stora som från en konventionell bil.

C-MAX Hybrid och C-MAX Energi är två av sammanlagt fem eldrivna fordonsalternativ från Ford. De andra modellerna är: Laddhybriderna Fusion Hybrid och Fusion Energi samt Focus Electric.

I år utökar Ford sin branschledande kapacitet för miljövänlig så kallad 3-Wet-lackering med 50 procent genom att införa processen på ytterligare fyra fabriker i tre världsdelar. På de ställen där den här mer effektiva lackeringsmetoden används förväntas den minska koldioxidutsläppen med upp till 25 procent.

Under de senaste åren har företagets tekniker utvecklat Ford CO2 Model – ett planeringsverktyg som utgår från data och normer från bl.a. International Energy Agency, National Center for Atmospheric Research, U.S. Environmental Protection Agency och National Highway Traffic Safety Administration. Ford samarbetade med forskare på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och med företag som BP när Ford CO2 Model togs fram.

... men också mycket annat

Fords hållbarhetsrapport är en omfattande redovisning av företagets arbete med att hantera en mängd hållbarhetsfrågor i en snabbt föränderlig värld. Mer specifikt presenterar rapporten Fords övergripande finansiella situation, bränsleekonomin för bolagets fordon, resultat på säkerhetsområdet och andra hållbarhetsfrågor som följande:

  • Förra årets utbildning av 325 leverantörer i hållbarhetsstyrning som ett led i Fords policy vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och ansvarsfullt företagande. Fram till idag har nästan 2 100 leverantörer genomgått utbildningen.
  • Minskning av det icke-återvinningsbara avfallet med 19 procent per Ford-fordon mellan 2011 och 2012, vilket ingår i planen att minska det icke-återvinningsbara avfallet med 40 procent per fordon fram till 2016 (från 2011).
  • Minskning av företagets vattenförbrukning med 1,95 miljoner kubikmeter från 2011 till 2012. Beräknat på lokala vattentaxor gav detta besparingar på mer än 3 miljoner US-dollar.
  • Minskning av den globala vattenförbrukningen per tillverkat fordon till 4,3 kubikmeter under 2012 – från 4,7 kubikmeter 2011 och 5,1 kubikmeter 2010. Fords mål är att minska vattenförbrukningen med 2 procent under 2013. Mellan 2009 och 2015 ska den minska med 30 procent per fordon.
  • Minskning av den globala vattenförbrukningen med 62 procent mellan 2000 och 2012 – motsvarande nästan 40 miljarder liter.
  • Femårsplan för att minska energiförbrukningen per fordon globalt med 25 procent fram till och med 2016 (räknat från 2011).
  • Förbättring av global energi effektivitet med 6,4 procent sedan 2011 sedan justeringar gjorts med hänsyn till väderförhållanden och produktionsnivåer,

Information om förra årets rapport finns här. Pressmeddelanden, bilder och filmer om Fords miljöarbete finns här.

# # #

För ytterligare pressmeddelanden, tillhörande material och högupplösta bilder och video, besök

www.media.ford.com alt. www.fordmedia.eu


Följ oss på www.facebook.com/fordsverige,
www.twitter.com/FordEueller www.youtube.com/fordofeurope

För ytterligare information, kontakta:

Ola Norberg, Ford Motor Company AB, onorberg@ford.com alt. +46 (0)31 707 10 95


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company är ett världsledande bilföretag med huvudkontor i Dearborn i Michigan. Företaget tillverkar och distribuerar motorfordon i sex världsdelar. Koncernen har cirka 166 000 anställda världen över och runt 70 fabriker. Dess fordon marknadsförs under varumärkena Ford och Lincoln. Finansiella tjänster erbjuds genom Ford Credit. För mer information om Fords produkter, vänligen besök www.fordmotorcompany.com alternativt www.ford.se

Ford Europa har ansvar för produktion, försäljning och service av Ford-fordon i 51 länder och sysselsätter cirka 66 000 personer. Förutom Ford Credit, omfattar Ford Europas verksamhet Ford Customer Service Division och 22 tillverkningsanläggningar, inklusive joint ventures. De första Ford-bilarna levererades till Europa 1903, samma år som Ford Motor Company grundades. I Europa inleddes tillverkningen 1911.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy