Skip to main content

Goda samtal på Förenade Care Liljefors torg med Uppsala kommun och Svenskt Näringsliv

Nyhet   •   Apr 01, 2019 14:40 CEST

Från vänster: Susanna Gerhard regionchef och Erika Norlander Ekberg verksamhetschef Förenade Care, Erland Olsson Sofrosyne, Anna-Lena Holmström regionchef Svenskt Näringsliv och Caroline Hoffstedt kommunalråd och äldrenämndens ordförande.

Förenade Care Liljefors torg 4 i Uppsala fick häromdagen besök av Anna-Lena Holmström ifrån Svenskt Näringsliv samt äldrenämndens ordförande och kommunalråd Caroline Hoffstedt som gav många fina lovord om verksamheten på vård- och omsorgsboendet.

"Jag blir både rörd och imponerad av det fina arbete som personalen gör för att de boende ska få fortsätta leva ett gott liv även om de inte kan bo kvar hemma längre och behöver mycket stöd för att klara vardagen. På Förenade Cares boende vid Liljefors torg hamnade jag mitt i en allsång där en av damerna på boendet stod för pianoackompanjemanget. Så önskar jag att mina närstående också ska få ha det den dagen de behöver vård eller omsorg" sa Caroline Hoffstedt.

Bra samtal fördes om de utmaningar inom äldreomsorgen som vi står inför och en dialog om hur vi privata aktörer inom välfärden kan komma närmare våra politiker och bli en samarbetspartner till kommunen i större utsträckning när det gäller utvecklingsfrågor.

Förenade Care driver vård- och omsorgsboendet Liljefors torg 4 i egen regi med både LOV-avtal och ramavtal med Uppsala kommun. Vård- och omsorgsboendet erbjuder 70 lägenheter för personer med omfattande vårdbehov/somatik, demens, socialpsykiatri och för yngre personer med stort omvårdnadsbehov. Liljefors torg 4 är Uppsalas första Silivacertifierade verksamhet.