Skip to main content

Småföretagarbarometern vår 2013: Svagare konjunktur – men småföretagarna ser ljuset i tunneln

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 06:10 CEST

Konjunkturen för landet småföretag har fortsatt att försämras sedan i höstas och är nu på den svagaste nivån sedan våren 2010. Det visar vårens Småföretagsbarometer från Företagarna och Swedbank. Men trots att den svenska och internationella konjunkturen dämpats betydligt sedan i höstas visar småföretagen en fortsatt tillväxtkraft. Totalt i landet har vart femte småföretag ökat sysselsättningen under det senaste året, medan 17 procent skurit ned.
Företagen ser nu dessutom ljuset i tunneln, och räknar med betydligt starkare konjunktur på ett års sikt.


Efter ett svagt 2012, räknar nu företagen med att konjunkturen vänder markerat uppåt under kommande 12 månader. Detta avspeglas av att nästan vart fjärde företag planerar att nyanställa under det kommande året, medan endast vart tionde räknar med att dra ned personalen.

- Det märks såklart en svagare orderingång, men mer tydligt är arbetskraftskostnaderna som 21% av företagarna anger som tillväxthämmande. Att regeringen fortsätter kruva upp skatten i arbetsgivaravgiften eller oförmåga att  lösa bristen på arbetskraft är oroande, säger Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna.


En annan positiv faktor är att 56 procent av småföretagen i Sverige anger att det finns goda expansionsutsikter. Expansionsmöjligheterna hämmas dock av olika tillväxthinder:

· Den sämre konjunkturen avspeglas i att svag efterfrågan är det enskilt viktigaste tillväxthindret. Den anges av 24 % av företagen.

· På andra plats kommer arbetskraftskostnaderna (21 %)

· På tredje plats brist på arbetskraft (14%). Denna faktor har minskat i takt med att företagens nyanställningsplaner dragits ned. Vänder tillväxten upp torde den dock snabbt öka igen.


Det är i vårens barometer stora skillnader mellan olika sektorer. Den svagaste utvecklingen finns i tillverkningsindustrin där sysselsättningen minskat, och i handels/transportsektorn.

Bland de branscher som redovisar bättre konjunktur i vårens mätning finns vård- och omsorg, tekniska konsulter och företag inom uppdragsverksamheten. Förväntningarna är också mer positiva i tjänstebranscherna än i industrin.

Det är också stora skillnader mellan länen. Bäst konjunktur finns (för tredje gången på rad) i Västerbotten, följt av Uppsala och Norrbotten. Svagast konjunktur finns i Gotland, Blekinge och Gävleborg.

Ta del av hela Småföretagsbarometern i bifogad fil samt på www.foretagarna.se eller på  www.swedbank.se/samhallsekonomi

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy