Skip to main content

Taggar

Lärosätesstudie 2016

Lärosätesstudie 2016

Dokument   •   2017-01-11 10:02 CET

Vi har kartlagt hur tio lärosäten i Sverige, som antingen samarbetar kring eller bedriver egen forskning som involverar djurförsök, arbetar för att ersätta, minska eller förfina djurförsöken. Resultaten visar att lärosätenas insatser varierar kraftigt.

Nya toxikologin - bättre för människor, djur och miljö

I USA pågår utveckling av en helt ny generation testmetoder och riskbedömningsstrategier för att mer träffsäkert kunna bedöma hur kemikalier påverkar människor. Automatiserade system för tester på celler och datoriserade beräkningsmodeller ger mer information, till en bråkdel av tiden och kostnaderna för djurtester. EU och Sverige har hamnat på efterkälken.

Det behövs bättre metoder för riskbedömning av kemikalier

Om vi vill veta hur skadliga kemikalier är för oss går det inte att förlita sig på dagens djurtestmetoder. Artskillnader gör att resultaten blir osäkra. Dessutom är djurtester för dyra och för långsamma. För att få tillräcklig kunskap om kemikalier och cocktaileffekter behövs säkrare, snabbare och billigare testmetoder så att fler kemikalier och fler blandningar kan riskbedömas.

Framtidens kemikalietestmetoder - bättre kemikaliesäkerhet utan djurtester

Varje år används 400 miljoner ton kemikalier i världen och kemikalieanvändningen bara ökar. Dagligen utsätts vi människor – och miljön – för en cocktail av kemikalier som det inte finns tillräckligt med information om för att göra en heltäckande riskbedömning. Det behöver utvecklas snabbare, billigare och mer relevanta testsystem. Och det är bråttom.

Fakta om botox och djurtester

Dokument   •   2011-11-07 15:03 CET

Skönhetsbehandlingar med botox blir allt vanligare. Men det är nog inte många som känner till att man samtidigt bidrar till några av de mest plågsamma djurtester som förekommer. Varje tillverkningssats, dvs varenda dos som säljs djurtestas! Det innebär att flera hundra tusen djur kvävs långsamt till döds i botoxtester varje år.

Tuppar används i läppförstoring

Dokument   •   2011-10-17 09:16 CEST

Tiotusentals tuppar föds upp och dödas i Sverige för att utvinna hyaluronsyra, som används vid läppförstoringar och i hudkrämer. Trots att det finns djurfria alternativ. En lucka i djurförsökslagstiftningen, enligt riksdagsledamoten Jens Holm.

Forskningsanslag 2009

Forskningsanslag 2009

Dokument   •   2009-05-05 13:57 CEST

Forska Utan Djurförsök stödjer forskning för att ersätta djurförsök med moderna metoder. Här presenteras projekten som får anslag 2008-2009.

Till forskningsminister Leijonborg om moderna metoder utan djurförsök

Skrivelse överlämnad till forskningsministern 19/8 2008. Beskriver hur moderna metoder är billigare och kan ge bättre och snabbare forskningsresultat samt säkrare tester av kemikalier och läkemedel jämfört med de etiskt och vetenskapligt tveksamma djurförsöken. De statliga anslagen till sådan forskning måste ökas! Bilaga med citat ur forskningsansökningar.

Skrivelse till jordbruksdepartementet 14 mars 2008

Regeringens halvering av stödet för att utveckla alternativ till djurförsök, har lett till protester. Stiftelsen Forskning utan djurförsök, Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige överlämnar 23 500 namn till jordbruksdepartementet till stöd för ökade satsningar på att ersätta djurförsök och en skrivelse med förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med att utveckla alternativ till djurförsök.

Aktuella forskningsprojekt 2007-2008

Aktuella forskningsprojekt 2007-2008

Dokument   •   2008-03-05 13:15 CET

14 forskningsprojekt som syftar till att ersätta djurförsök får stöd från Stiftelsen Forskning utan djurförsök under 2007-2008. Här presenteras projekten.

Ny myndighet för överklagade beslut om djurförsök

Djurförsöksetiska utredningen föreslår en ny myndighet för överklaganden av djurförsöksetiska nämndernas beslut och en avgift för djurförsök. Ur vårt remissvar: Otillräcklig att endast forskare som fått avslag kan överklaga, nya nämnden behöver kompetens om alternativ till djurförsök och avgift tveksamt, men bör i så fall gå till alternativ till djurförsök.

Anna Forsby, mottagare av Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök 2007

Motiveringen till varför dr Anna Forsby, Stockholms universitet, får Nordiska Forskningspriset 2007 samt populärvetenskaplig beskrivning av hennes forskningsprojekt.

Seminarium och prisutdelning 12 november

Seminarium och prisutdelning 12 november

Dokument   •   2007-11-08 20:38 CET

Program för seminarium "Kan dagens djurfria tester möta morgondagens krav på kosmetikatestning?" Seminarium kl 13.30-17.30. Prisutdelning Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök 17.15