Skip to main content

Taggar

djurförsök 41 djurtester 27 forskning 27 medicinsk forskning 22 alternativ 20 kemikalietester 19 celltester 16 toxicitetstester 14 in vitro 12 kosmetikatester 10 djurförsöksdirektiv 6 cellmodell 6 djurskydd 5 kemikalier 4 in silico 3 giftfri vardag 3 giftfri miljö 3 eu 2 statistik 2 opinion 2 stockholms universitet 2 läkemedelsutveckling 2 lunds universitet 2 botox 2 djurskyddslag 2 allergitest 2 schimpanser 2 kombinationseffekter 2 djurförsöksstatistik 2 alternativ till djurförsök 2 3R 2 cellmodeller 2 giftighetstestning 2 karolinska universitetssjukhuset 1 karolinska institutet 1 ki 1 immunförsvar 1 apor 1 cancerforskning 1 diabetes 1 forskningsanslag 1 nobelpriset 1 lobbying 1 hjärnan 1 kosmetika 1 bröstcancer 1 infektion 1 hiv 1 nordiska forskningspriset för alternativ till djurförsök 1 förbud 1 djurskyddslagstiftningen 1 reach 1 cecilia clemedson 1 jordbruksverket 1 kemikalieinspektionen 1 kemikalielagstiftning 1 nih 1 djurförsöksdirektiv opinion djurförsök djurtester demonstration reach jordbruksminister eskil erlandsson 1 hepatit c 1 toxikologi 1 forskningsproposition 1 försökskanin 1 botoxbehandlingar 1 kosmetikatestförbud 1 forskningsanläggning 1 schimpans 1 karolinska universitetsjukhuset 1 smink 1 almedalen 2013 1 kemikalier i kläder 1 eu parlamentet 1 miljöskydd 1 läkemedel 1 djurförsökslagstiftning 1 eu direktiv djurförsök 1 forum för giftfri miljö 1 allergiframkallande 1 allergiframkallande ämnen 1 forska utan djurförsök 1 hormonstörande kemikalier 1 hormonstörande ämnen 1 cocktaileffekten kemikalier 1 almedalsveckan 2013 1 paradigmskifte 1 project nim 1 kemikalier i leksaker 1 alzheimer 1 kemikaliecocktail 1 statistik över djurförsök 1 gifter i vardagen 1 skönhetsbehandling 1 etiska nämnder 1 djurskyddslagstiftning 1 djurförsöksetisk nämnd 1 botoxtester 1 botoxinjektion 1 cellkulturer 1 datormodeller 1 försöksdjursverksamhet 1 giftiga kemikalier 1 farliga kemikalier 1 djurfri 1 antal djurförsök 1 lush prize 1 anna forsby 1 ögonirritation 1 ögonirritationstest 1 försöksdjursdirektiv 1 lush award 1 försök på apor 1 plågsamma djurförsök 1 nim 1 djurförsök på schimpanser 1 giftighetstester 1 organs on chip 1 gifter i vår vardag 1 kemikalietestning 1 cocktaileffekter 1 toxicity testing in the 21st century 1 ny toxikologi 1 nya toxikologin 1 tox 21 1 pathways for toxicology 1 regeringens innovationsstrategi 1 cellinjer 1 nedläggning 1 apa 1 allergi 1 hjärntumör 1 stina oredsson 1 södertälje 1 cellodling 1 kemi 1 astrazeneca 1 karolinska 1 ks 1 botulinumtoxin 1 riskbedömning 1 parkinson 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nytänkaren 2019 till nya typer av ögonirritationstester

Nytänkaren 2019 till nya typer av ögonirritationstester

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 11:39 CET

Martin Andersson, RISE (Research Institutes of Sweden) tilldelas Nytänkaren 2019 för att skapa helt nya typer av ögonirritationstester utifrån kunskap om polymerers utvidgning och Hansens lösningsparameter och hur samma princip kan appliceras för att förutsäga om ett ämne kan skada hornhinnan genom att lösa upp, tränga in i eller få hornhinnan att svälla.

Ny studie - Sverige riskerar att gå miste om fördelar med djurförsöksfri forskning

Ny studie - Sverige riskerar att gå miste om fördelar med djurförsöksfri forskning

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 11:35 CET

Idag publicerar Forska Utan Djurförsök en rapport om vad forskare som utvecklar djurförsöksfria metoder tycker om stödet för utvecklingen av området, både på de egna lärosätet, bland forskningsfinansiärer och från politiskt håll. Andra länder har länge sett de ekonomiska, vetenskapliga och etiska fördelarna med djurförsöksfria forskningsmetoder. Sverige halkar efter,något som studien illustrerar.

Tolv projekt får anslag 2019

Tolv projekt får anslag 2019

Nyheter   •   Jan 09, 2019 13:04 CET

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök delar ut anslag till 12 projekt år 2019. Den totala summan är 2,3 miljoner kronor. Nio av projekten har fått anslag tidigare medan tre projekt får anslag för första gången.

Nytänkaren 2018 till läkemedelsutveckling med spindeltråd

Nytänkaren 2018 till läkemedelsutveckling med spindeltråd

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 11:41 CEST

Universitetslektor My Hedhammar vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tilldelas utmärkelsen NYTÄNKAREN och 400 000 kronor av stiftelsen Forska Utan Djurförsök för att fortsätta sitt arbete med att använda spindeltrådsproteiner för att ta fram nya cell- och vävnadsmodeller.

Djurförsöksstatistiken för 2016 har publicerats

Djurförsöksstatistiken för 2016 har publicerats

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 09:46 CEST

Djurförsöken ökade 2016 jämfört med 2015 men är lägre än siffrorna för 2014. Dessvärre ökade andelen djur som utsatts för högsta svårhetsgraden av lidande, från 7 % under 2014 och 2015, till 8 % under 2016.

Fjorton projekt får anslag 2018

Fjorton projekt får anslag 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 08:34 CET

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök betalar ut anslag till 14 projekt 2018. Den totala summan är 2,3 miljoner kronor. Tio av projekten har fått anslag tidigare medan fyra projekt får anslag för första gången.

Nytänkaren 2017 till forskning om livsmedelstillsatser

Nytänkaren 2017 till forskning om livsmedelstillsatser

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 13:44 CEST

Forska Utan Djurförsöks utmärkelse Nytänkaren med tillhörande 400 000 kronor tilldelas professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet. Forska Utan Djurförsök vill särskilt stödja forskningsgruppens ambitioner att fortsätta utvecklingen av allergitester till att omfatta även livsmedelstillsatser och andra områden relaterade till livsmedelsallergier.

Det är dags att lämna djurförsöken bakom oss

Det är dags att lämna djurförsöken bakom oss

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 08:00 CEST

Forskning kan ske snabbare, mer kostnadseffektivt och med högre relevans för människans hälsa genom att ersätta djurförsök med moderna cell- och datorbaserade metoder. Etiska, vetenskapliga och ekonomiska vinster finns att göra i denna framtidsbransch. Sverige kan, med sin stora forskarkompetens på området, ta ledningen men det gäller att våga satsa.

Djurförsöksstatistiken för 2015 har publicerats

Djurförsöksstatistiken för 2015 har publicerats

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 08:20 CEST

I Sverige påbörjades försök på ca 1600 djur varje dag - nästan 576 000 djur per år - i genomsnitt under åren 2011-2015. Det är en minskning jämfört med åren 2004-2012 då över 990 000 djur användes per år i genomsnitt. En glädjande utveckling även om det ännu finns mycket kvar att göra.

Tretton projekt får anslag 2017

Tretton projekt får anslag 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 12:55 CET

Att stödja forskning för att se till att fler djurförsök ska kunna ersättas är Forska Utan Djurförsöks viktigaste uppgift. Det har lett till utveckling av djurfria metoder inom bland annat kemikalietester, cancerforskning och läkemedelsutveckling.  I år delar stiftelsen ut 2 miljoner kr i forskningsanslag. Sju av projekten har fått anslag tidigare år medan sex projekt får anslag för första gången.

Djurförsöksstatistiken för 2014 har publicerats

Djurförsöksstatistiken för 2014 har publicerats

Nyheter   •   Jan 11, 2017 11:52 CET

Djurförsöksstatistiken för 2014 visar att djurförsöken har minskat. Antalet djur kan dock variera kraftigt mellan olika år. Sedan 2013 rapporteras statistiken annorlunda jämfört med tidigare, så någon direkt jämförelse med tidigare år går inte att göra. Det ser dock lovande ut även om ett år är lite för kort tid för en tydlig trend. För första gången har dessutom lidandegraden angivits.

Holland publicerar avvecklingsplan för djurförsök

Holland publicerar avvecklingsplan för djurförsök

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 08:00 CET

De flesta djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och andra produkter och för kontroll av biologiska produkter som t.ex. vacciner kan fasas ut till 2025. Att fasa ut djurförsöken inom medicinsk forskning kan ta längre tid. Det skriver den holländska Nationella kommittén för försöksdjursfrågor, NCad, i sin rapport efter att ha fått i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för djurförsök.

3R-centret i hamn

3R-centret i hamn

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 12:09 CET

Riksdagen har klubbat regeringens budget, vilket innebär att 15 miljoner kronor per år under fyra år öronmärks till ett kompetenscentrum för 3R-frågor ska inrättas på Jordbruksverket.

Lärosäten misslyckas med att främja forskning utan djurförsök

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 09:52 CET

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har kartlagt hur tio svenska lärosäten som bedriver eller samarbetar kring forskning med djurförsök arbetar med 3R (replace, reduce, refine), det vill säga att ersätta, minska eller förfina forskning med djurförsök. Studien visar att flera lärosäten till exempel har bristfällig kunskap om antalet djur som används inom det egna universitetet.

Äntligen ett 3R-center

Äntligen ett 3R-center

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 11:45 CEST

Regeringen har beslutat att finansiera ett 3R-center under åren 2017-2020 med 15 miljoner kronor per år. Detta innebär inte bara ett stärkt djurskydd för försöksdjuren, utan även forskningsutveckling. Ett 3R-center bidrar till målet att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft

Nobelpriset i medicin till forskning som skett på jäst

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 14:41 CEST

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök är glada att kunna konstatera att forskningen som lett till årets Nobelpris i medicin återigen skett med andra metoder än djurförsök.

Sveriges står kvar på perrongen när tåget mot framtidens forskning går

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 11:10 CEST

Almedalen 2016 Andra länder tar fram handlingsplaner för att kapitalisera på efterfrågan på nya djurfria metoder inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och forskning om folksjukdomar. Forska Utan Djurförsök menar att den kommande forskningspropositionen måste tillvarata den svenska kompetensen på området och se till att Sverige ligger i framkant i denna framtidsbransch.

Hjärna på chip vid forskning om hjärnans sjukdomar

Hjärna på chip vid forskning om hjärnans sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 11:28 CEST

Forskaren Anna Herland vid Linköpings universitet tilldelas utmärkelsen NYTÄNKAREN och 400 000 kronor av stiftelsen Forska Utan Djurförsök för att fortsätta sitt arbete med att vidareutveckla ”organs-on-chips”-modellen; dvs mänskliga organ på mikrochip. Anna Herland har utvecklat en ”hjärna på chip” som bl. a kan användas i forskning om hjärntumörer, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Forskning utan djurförsök banar väg för ny diabetesmedicin

Forskning utan djurförsök banar väg för ny diabetesmedicin

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 09:44 CEST

Forskaren Gunnar Cedersund vid Linköpings Universitet tilldelas utmärkelsen NYTÄNKAREN och 400 000 kr av stiftelsen Forska Utan Djurförsök för att fortsätta sitt arbete med att ta fram effektiva läkemedel som botar den insulinresistens som uppstår hos patienter med typ 2-diabetes. Cedersunds metoder bygger på att ersätta djurförsök med matematiska modeller där data från mänskliga celler bearbetats

Internationellt lobbyingpris till svensk forskningsstiftelse

Internationellt lobbyingpris till svensk forskningsstiftelse

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2013 21:24 CET

Svenska forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök blev vinnare när kosmetikaföretaget Lush delar ut ett internationellt pris för extraordinära insatser för att ersätta djurförsök. Forska Utan Djurförsök får utmärkelsen för sitt framgångsrika arbete med att påverka Sveriges regering att satsa på utveckling av moderna djurfria metoder inom giftighetstestning av konsumentprodukter.