Skip to main content

Äntligen ett 3R-center

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 11:45 CEST

3R - Ersätt. Minska. Förfina.

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök är mycket glada över att regeringen, i sin budgetproposition, beslutat att finansiera ett svenskt 3R-center under åren 2017-2020 med  15 miljoner kronor per år.

Förstärkningen bidrar inte bara till ett stärkt djurskydd för försöksdjuren, utan bidrar också till forskningsutvecklingen. Finansieringen av ett 3R-center är centralt för att uppfylla kraven som ställs på Sverige i EU:s djurförsöksdirektiv och bidrar till att uppfylla de svenska målen för forskning och utveckling: att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

– Det här är en stor seger. Vi har jobbat länge för att Sverige ska etablera ett väl finansierat 3R-center som kan vara med och utveckla modern djurfri forskning i Sverige, säger Carina Franzén, kanslichef på Forska Utan Djurförsök, som under många år drivit frågan om att Sverige behöver ett 3R-center.

Flera svenska forskare som arbetar med humana celler och andra alternativ till djurförsök, utför forskning i världsklass. Kompetensen, särskilt inom användning av stamceller och tillgången till humanmaterial, gör att Sverige skulle kunna bli världsledande när det gäller nya och bättre forsknings- och riskbedömningsmetoder. Djurfria testmetoder är en framtidsbransch som kan skapa nya arbetstillfällen i Sverige och det gäller att vara först, bäst och snabbast för att vinna marknadsandelar, och med rätt satsningar kan Sverige kan bli världsledande.

Det finns en stor internationell marknad för nya testmetoder, bland annat har kemiindustri, livsmedelsindustri och läkemedelsindustri behov av snabbare, billigare och säkrare testmetoder. I Storbritannien beskrivs djurfria teknologier som ett viktigt, växande område med potential att skapa tillväxt för brittisk ekonomi. Som en följd av detta har myndigheter och finansiärer i Storbritannien tagit fram handlingsplaner för att kapitalisera på denna efterfrågan.

Nu, äntligen, har finansieringen kommit och det efterlängtade centret kan komma igång med sitt viktiga arbete. Det är en stor seger och en viktig pusselbit är på plats. Nu vill vi att det matchas med att djurfria metoder får stöd även i den kommande forskningspropositionen och att det statliga forskningsstödet för att utveckla djurfria metoder höjs.

3R står för:

  • Replace – Att där det är möjligt ersätta djurförsök med andra metoder som inte inkluderar djur.
  • Reduce – Att göra det möjligt för forskare att få ut tillräckligt med data från en mindre mängd använda djur.
  • Refine – Att förfina metoderna för att minimera eventuell smärta och obehag hos försöksdjuren.

_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.