Skip to main content

Försämrat skydd för försöksdjur under svenska ordförandeskapet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 07:31 CET

EU:s djurförsökslagstiftning är på väg att försämras. Regeringen utlovade en ny lagstiftning som stärker djurskyddet. Men i det förslag som regeringen har förhandlat fram har djurskyddet tvärtom försvagats på en mycket viktig punkt. Förbudet mot att utföra djurförsök när det finns alternativ har tagits bort. Forska Utan Djurförsök är mycket kritiska till lagförslaget, som idag diskuteras på ett möte med riksdagens EU-nämnd.

Att djurförsök inte ska utföras när det finns alternativ, är en av grundpelarna i det djurförsöksdirektiv som funnits i EU sedan 1986.

- Ett förbud mot de djurförsök som det finns alternativ till är en självklarhet idag, men det tycker alltså inte vår svenska regering, säger Cecilia Clemedson, fil dr i celltoxikologi och ordförande i Forska Utan Djurförsök. 

- Ändå har regeringen mage att påstå att det nya djurförsöksdirektivet ska stärka djurskyddet! Fortsätter Cecilia Clemedson.

Ett första förslag till nytt djurförsöksdirektiv lades fram av EU-kommissionen i november 2008. Enligt detta förslag skulle inte djurförsök få utföras när det finns alternativ. I förhandlingarna som skett sedan Sverige övertog ordförandeskapet i EU har denna skrivning tagits bort, och ersatts av en formulering om att djurförsök inte tillåts om det finns alternativ som ”erkänns inom EU-lagstiftningen”.

- Det är en fullständigt meningslös formulering eftersom det i de allra flesta fall inte finns något system för att ”erkänna metoder inom EU-lagstiftningen”. Så i praktiken betyder det alltså att direktivet tillåter djurförsök även om det finns etablerade alternativ.

- Nu hoppas vi att EU-nämnden ifrågasätter regeringens agerande och att det fortfarande finns möjlighet att ändra direktivets text.

För mer information kontakta:

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, mobil 070-191 10 47, eller dr Cecilia Clemedson, ordförande, Forska Utan Djurförsöks, mobil 070-601 91 89.

Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/forska_utan_djurforsok 

Mer information om djurförsök, moderna djurfria metoder och forskningsprojekt som fått stöd av Forska Utan Djurförsök: www.forskautandjurforsok.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy