Skip to main content

Taggar

hälsa

arbetsliv

välfärd

hälsa 12 forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd 11 fas 9 välfärd 9 arbetsliv 8 Forte 7 vårdforskning 7 forskning 6 forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 4 vetenskapsrådet 3 psykosociala insatser 2 vinnova 2 forskningsmedel 2 spelpolitik 2 äldres hälsa 2 psykosocial hälsa 2 formas 2 alkoholforskning 1 psykisk ohälsa 1 samhällsklyftor 1 äldreforskning 1 erland hjelmquist 1 swedage 1 social dygnsvård av barn och unga 1 spelproblem 1 äldreomsorg 1 generaldirektör intervju svd 1 barn-äldre-jämställdhetsminister 1 lars wärngård 1 livsstil och allergi 1 forte forskning 1 hälsa arbetsliv välfärd 1 spelberoendes riksförbund 1 alkoholkonsumtion 1 klyftor i samhället 1 unga vuxna 1 barn och ungas psykiska hälsa 1 äldre befolkning 1 levnadsvillkor och arbetsliv 1 ny styrelseordförande 1 samhällsvårdade barn 1 stress 1 forskning välfärd 1 äldre och multisjukdom 1 barnens rätt i samhället 1 kvinnlig könsstympning 1 samhällsutmaningar 1 senaste forskningsrön 1 åldrande 1 epidemiologi 1 alkohol 1 psykisk sjukdom 1 arbetsmiljö inom tjänsteproduktion 1 alkoholpolitik 1 hälsoenkäter 1 forskning ger kunskap 1 aktivt åldrande 1 forskning hälsa 1 hälsa ungdomar 1 spelberoende 1 ungdomar 1 socialtjänstlagen 1 forskning om barn och ungas psykiska hälsa 1 forskning barn och ungdomars psykiska hälsa 1 forskning åldrande & hälsa 1 forskarstudier 1 sömnsvårigheter 1 barnens rätt i världen 1 beroendeforskning 1 forskning arbetsliv 1 forskningsfinansiering 1 journaliststipendium 1 ny generaldirektör 1 hälsa välfärd arbetsliv 1 ökande grupp äldre 1 arbetsliv och hälsa 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst: Sex forskningsprojekt får finansiering
Nu delar vi ut 61 miljoner kronor till arbetslivsforskning
Forte stärker forskningen inom äldreområdet med 30 miljoner kronor för 2017-2019

Forte stärker forskningen inom äldreområdet med 30 miljoner kronor för 2017-2019

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 10:53 CEST

​- Det ökande antalet äldre innebär stora utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen. Därför ser vi ett stort behov av att stärka forskningen på det här området, säger Cecilia Odelstierna, forskningssekreterare på Forte, med anledning av att Fortes styrelse beslutat att bevilja 6 forskningsprojekt medel på totalt 30 miljoner kronor mellan åren 2017-2019.

302 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

302 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 16:42 CEST

Fortes styrelse har beslutat att bevilja 302 miljoner kronor i bidrag till 89 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd. 18 av dem är juniorforskarbidrag, vilket är fler än någonsin.

Cecilia Beskow ny chef för forskning och utvärdering på Forte

Cecilia Beskow ny chef för forskning och utvärdering på Forte

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 13:07 CET

Cecilia Beskow har utsetts till chef för avdelningen forskning och utvärdering på Forte. Hon kommer att ansvara för att leda och utveckla myndighetens arbete med forskning.

455 miljoner i ökade anslag till Forte för åren 2017-2020

455 miljoner i ökade anslag till Forte för åren 2017-2020

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:59 CET

Forte får 455 miljoner kronor i ökade anslag de kommande fyra åren. Det slår regeringen fast i sin forskningspolitiska proposition som presenterades under måndagen.

428 miljoner kronor för att stärka prioriterade forskningsområden

428 miljoner kronor för att stärka prioriterade forskningsområden

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 15:00 CET

428 miljoner kronor, 23 forskningsprogram och fem strategiska forskningsområden. Under hösten har ansökningarna i Fortes utlysning för Programbidrag 2016 bedömts av fem internationella expertpaneler. Idag tog Fortes styrelse beslut om finansiering.

272 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

272 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 10:18 CEST

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds styrelse beslutade den 3 oktober att bidra med nästan 272 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt 96 ansökningar beviljades medel i 2016 års stora utlysning.

Ethel Forsberg ny generaldirektör för Forte

Ethel Forsberg ny generaldirektör för Forte

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:40 CEST

Regeringen har idag utsett Ethel Forsberg till generaldirektör för Forte. Hon tillträder den 1 juni.

PRESSINBJUDAN: Välkommen till Forte Talks 2016

PRESSINBJUDAN: Välkommen till Forte Talks 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2016 14:58 CET

Vad krävs för att Sverige ska bli mer jämlikt? Vilka vinster och möjligheter leder ett jämlikare Sverige till? Det är några av de frågor som lyfts när framstående internationella och svenska forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd samlas på Forte Talks den 8-9 mars 2016.

Forskning möter samhälle - Fortes underlag till regeringens forskningspolitik inom hälsa, arbetsliv och välfärd 2017-2027

Forskning möter samhälle - Fortes underlag till regeringens forskningspolitik inom hälsa, arbetsliv och välfärd 2017-2027

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2015 13:25 CEST

Forskningen måste tydligare svara upp mot samhällets behov och resultaten snabbare omsättas i praktiken. Dessutom behöver brukare och andra samhällsaktörer bli mer delaktiga i forskningsprocessen. Det är några av huvudpunkterna i Fortes underlag om hur arbetet med framtidens forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd ska se ut och som idag överlämnades till regeringen.

313 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd
Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2015 07:20 CEST

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak. Det säger en grupp forskare i en debattartikel i DN idag. På uppdrag av forskningsrådet Forte har professor Eva Vingård utrett arbetets betydelse för den psykiska hälsan. Forskargrupper säger att det är hög tid att arbetsplatser tar sitt ansvar för den här utvecklingen.

Pressinbjudan: Barn och unga i samhällets vård

Pressinbjudan: Barn och unga i samhällets vård

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2015 15:37 CET

Vid ett frukostseminarium den 18 februari släpper Forskningsrådet Forte rapporten Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård. Den ger inblick i forskningen om den sociala dygnsvården av barn och unga som placeras i enlighet med Socialtjänstlagen.

Vad vet vi om barn och ungas psykiska hälsa?

Vad vet vi om barn och ungas psykiska hälsa?

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2015 11:25 CET

​Mår svenska barn och unga allt sämre – eller inte? Hur mäts psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd? Och vad innebär egentligen dessa begrepp? De statliga forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA ger nu ut en lättfattlig skrift som sammanställer kunskapsläget inom området.

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning – vårdbehoven och brukarinvolvering står i fokus

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning – vårdbehoven och brukarinvolvering står i fokus

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2014 16:59 CET

Forskningsfinansiärerna Forte och Vetenskapsrådet har ett långsiktigt samarbete i att förstärka vårdforskningen för att kunna möta samhällsutmaningarna på området. Forskningsråden tog den 17 november beslutet att finansiera sex ämnesövergripande forskningsprogram med 120 miljoner, som ska inkludera planer för implementering och brukarinvolvering.

103 miljoner i extra satsningar på forskning om vård, äldres hälsa och psykosociala insatser

103 miljoner i extra satsningar på forskning om vård, äldres hälsa och psykosociala insatser

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2014 16:58 CET

Fortes styrelse beslutade den 17 september 2014 att stödja forskningsprojekt med 103 miljoner som en extra satsning på de prioriterade områdena vård, åldrande och hälsa och psykosociala insatser för personer med psykiatrisk problematik.

Pressinbjudan: Barnministern inleder seminarium om barnkonventionen 25 år - Hur väl efterlevs den?

Pressinbjudan: Barnministern inleder seminarium om barnkonventionen 25 år - Hur väl efterlevs den?

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2014 12:00 CET

För 25 år sedan antogs FN:s barnkonvention. Sverige förbinder sig sedan 1990 att följa barnkonventionen, men gör vi verkligen det? Välkommen till ett semin¬arium om barns rättigheter den 12 november. Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister och barnombuds¬man¬nen medverkar tillsammans med forskare och representanter från politik och civilsamhälle.

294 miljoner går till forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

294 miljoner går till forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2014 15:37 CEST

Forskningsrådet Fortes styrelse beslutade den 25 september 2014 att bidra med 294 miljoner till forskning på arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap, som på sikt ska bidra till ett ökat värde för samhälle och individer.

Pressinbjudan: SWEDAGE - ett nationellt nätverk för äldreforskning

Pressinbjudan: SWEDAGE - ett nationellt nätverk för äldreforskning

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2014 14:12 CEST

Pressinbjudan För femte gången arrangerar äldreforskningsnätverket SWEDAGE en konferens för att förmedla kunskap och fördjupa dialogen mellan forskare och praktiker. Årets tema är Kultur för ett aktivt åldrande. Tid: 1 oktober 09:00-17:00 och plats: Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå.