Skip to main content

Taggar

hälsa

arbetsliv

välfärd

hälsa 12 forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd 11 fas 9 välfärd 9 arbetsliv 8 vårdforskning 7 Forte 7 forskning 6 forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 4 vetenskapsrådet 3 äldres hälsa 2 psykosocial hälsa 2 psykosociala insatser 2 formas 2 vinnova 2 spelpolitik 2 forskningsmedel 2 socialtjänstlagen 1 epidemiologi 1 kvinnlig könsstympning 1 psykisk sjukdom 1 sömnsvårigheter 1 forskningsfinansiering 1 forskning hälsa 1 äldreforskning 1 samhällsutmaningar 1 forskning barn och ungdomars psykiska hälsa 1 spelberoendes riksförbund 1 aktivt åldrande 1 hälsa välfärd arbetsliv 1 erland hjelmquist 1 lars wärngård 1 äldre befolkning 1 forskning åldrande & hälsa 1 levnadsvillkor och arbetsliv 1 swedage 1 forskarstudier 1 hälsoenkäter 1 journaliststipendium 1 samhällsvårdade barn 1 arbetsmiljö inom tjänsteproduktion 1 livsstil och allergi 1 ny generaldirektör 1 hälsa arbetsliv välfärd 1 forskning arbetsliv 1 forskning välfärd 1 arbetsliv och hälsa 1 klyftor i samhället 1 senaste forskningsrön 1 ökande grupp äldre 1 äldre och multisjukdom 1 barnens rätt i världen 1 forte forskning 1 barn-äldre-jämställdhetsminister 1 forskning om barn och ungas psykiska hälsa 1 social dygnsvård av barn och unga 1 hälsa ungdomar 1 alkohol 1 alkoholkonsumtion 1 spelberoende 1 ungdomar 1 alkoholpolitik 1 åldrande 1 psykisk ohälsa 1 ny styrelseordförande 1 äldreomsorg 1 stress 1 spelproblem 1 beroendeforskning 1 alkoholforskning 1 barn och ungas psykiska hälsa 1 unga vuxna 1 barnens rätt i samhället 1 Visa alla taggar
38 miljoner kronor ska stärka forskningen om åldrande och hälsa

38 miljoner kronor ska stärka forskningen om åldrande och hälsa

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 09:18 CEST

Andelen äldre i Sverige ökar. Detta innebär utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen. Forte har beslutat att dela ut 38 miljoner kronor till forskning som ska bidra med ny kunskap kring åldrande och hälsa. Av totalt 101 ansökningar finansieras sju forskningsprojekt och tre postdoktjänster.

Forte stärker arbetslivsforskningen för att förbättra framtidens arbetsliv

Forte stärker arbetslivsforskningen för att förbättra framtidens arbetsliv

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 16:23 CEST

Hur påverkas din hälsa, din familj och din arbetsinsats av olika typer av anställningsformer? Hur skapas förutsättningar för att arbeta hela livet? Och hur hanteras konflikter när de uppstår på jobbet? Nu satsar Forte 200 miljoner kronor på att stärka arbetslivsforskningen för att förbättra framtidens arbetsliv.

Mats Nilsson ny stabschef på Forte

Mats Nilsson ny stabschef på Forte

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2019 08:03 CEST

Mats Nilsson har tillträtt som ny stabschef på Forte. Han kommer närmast från en tjänst som huvudsekreterare i KAM-utredning, Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog.

Ny rapport pekar på angelägna forskningsbehov i socialtjänsten

Ny rapport pekar på angelägna forskningsbehov i socialtjänsten

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2019 15:15 CET

Hur kan socialtjänstens insatser bättre följas upp? Och vilka effekter får digitaliseringen på socialtjänstens arbete? Det är några av de frågor som landets socialchefer och brukar- och intresseorganisationer vill se mer forskning kring. Det visar en undersökning som Forte och SBU genomfört.

Pressinbjudan: Forte Talks 2019 - Välfärd för framtiden

Pressinbjudan: Forte Talks 2019 - Välfärd för framtiden

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 16:25 CET

Den svenska välfärden har länge gett trygghet och skydd till Sveriges invånare. Men det ständigt föränderliga samhället för med sig nya möjligheter och utmaningar. Hur kan vi framtidssäkra dagens välfärdssystem? Det är en av många frågor som kommer att lyftas när framstående forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd samlas på Forte Talks den 26-27 mars 2019.

Forte pekar ut inriktningen för framtidens forskning om socialtjänsten

Forte pekar ut inriktningen för framtidens forskning om socialtjänsten

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 09:40 CET

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet och kostar över 150 miljarder kronor per år. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Forte lanserar nu den strategiska agendan för det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning och lyfter fram de forskningsområden som behöver stärkas de kommande åren.

Fortes prioriteringar för forskning om framtidens arbetsliv

Fortes prioriteringar för forskning om framtidens arbetsliv

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2019 09:20 CET

Arbetslivet står inför betydande utmaningar. Behovet av mer kunskap kring effekterna av bland annat globalisering, digitalisering och omstruktureringar är stort. Forte har identifierat ett antal områden där forskningen behöver stärkas de kommande åren. I dag lanseras den strategiska agendan, en slags färdplan, för Fortes tioåriga nationella program om arbetslivsforskning.

Ny forskningsrapport om unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor visar på kunskapsluckor

Ny forskningsrapport om unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor visar på kunskapsluckor

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 10:30 CET

Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av depression, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk, magbesvär och självmordsbeteende. Allt mer forskning tyder på att detta beror på gruppens större utsatthet för olika stressfaktorer. En ny forskningsrapport från Forte visar att det behövs mer forskning på området, särskilt med inriktning på svenska förhållanden.

Nu stärker vi vårdforskningen

Nu stärker vi vårdforskningen

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 13:55 CEST

Sju forskningsprogram tilldelas medel från Forte och Vetenskapsrådet för att förbättra och utveckla vården. Tillsammans får forskningsprogrammen dela på drygt 100 miljoner kronor över tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

318 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

318 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 09:46 CEST

Fortes styrelse har beslutat att bevilja 92 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd 318 miljoner kronor i finansiering.

Fem projekt ska undersöka metoder för att förebygga sjukskrivning och ge stöd tillbaka till arbetslivet

Fem projekt ska undersöka metoder för att förebygga sjukskrivning och ge stöd tillbaka till arbetslivet

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 10:08 CEST

Fem projekt får finansiering från Forte för att undersöka metoder för att förebygga sjukskrivning och behandla personer som är sjukskrivna. Tillsammans får projekten dela på 28,5 miljoner kronor över tre år.

Styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst: Sex forskningsprojekt får finansiering
Nu delar vi ut 61 miljoner kronor till arbetslivsforskning
Forte stärker forskningen inom äldreområdet med 30 miljoner kronor för 2017-2019

Forte stärker forskningen inom äldreområdet med 30 miljoner kronor för 2017-2019

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 10:53 CEST

​- Det ökande antalet äldre innebär stora utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen. Därför ser vi ett stort behov av att stärka forskningen på det här området, säger Cecilia Odelstierna, forskningssekreterare på Forte, med anledning av att Fortes styrelse beslutat att bevilja 6 forskningsprojekt medel på totalt 30 miljoner kronor mellan åren 2017-2019.

302 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

302 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 16:42 CEST

Fortes styrelse har beslutat att bevilja 302 miljoner kronor i bidrag till 89 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd. 18 av dem är juniorforskarbidrag, vilket är fler än någonsin.

Cecilia Beskow ny chef för forskning och utvärdering på Forte

Cecilia Beskow ny chef för forskning och utvärdering på Forte

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 13:07 CET

Cecilia Beskow har utsetts till chef för avdelningen forskning och utvärdering på Forte. Hon kommer att ansvara för att leda och utveckla myndighetens arbete med forskning.

455 miljoner i ökade anslag till Forte för åren 2017-2020

455 miljoner i ökade anslag till Forte för åren 2017-2020

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:59 CET

Forte får 455 miljoner kronor i ökade anslag de kommande fyra åren. Det slår regeringen fast i sin forskningspolitiska proposition som presenterades under måndagen.

428 miljoner kronor för att stärka prioriterade forskningsområden

428 miljoner kronor för att stärka prioriterade forskningsområden

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 15:00 CET

428 miljoner kronor, 23 forskningsprogram och fem strategiska forskningsområden. Under hösten har ansökningarna i Fortes utlysning för Programbidrag 2016 bedömts av fem internationella expertpaneler. Idag tog Fortes styrelse beslut om finansiering.

272 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

272 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 10:18 CEST

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds styrelse beslutade den 3 oktober att bidra med nästan 272 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt 96 ansökningar beviljades medel i 2016 års stora utlysning.

Ethel Forsberg ny generaldirektör för Forte

Ethel Forsberg ny generaldirektör för Forte

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:40 CEST

Regeringen har idag utsett Ethel Forsberg till generaldirektör för Forte. Hon tillträder den 1 juni.